Böcker


Doktorsavhandling

von Haartman, R. (2012). Manufacturing capabilities : expendable commodities or catalysts for effective supply chain management. Diss. (sammanfattning), 2012. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. viii, 73 s. (Trita-IEO 2011:08) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bengtsson, L., von Haartman, R. & Dabhilkar, M. (2013). Outsourcing eller kunskapsintegration?. Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. S. 58-75. [Mer information]
von Haartman, R. (2013). Tillverkningskompetens : en förutsättning för innovativa försörjningskedjor?. Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. S. 76-90. Länk [Mer information]
Bengtsson, L., Dabhilkar, M. & von Haartman, R. (2011). Knowledge integration challenges when outsourcing manufacturing. Knowledge integration and innovation : critical challenges facing international technology-based firms. Oxford: Oxford University Press. 10.1093/acprof:oso/9780199693924.003.0009 [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2005). Produktionsutveckling lönar sig - och ger förutsättningar för extern samverkan. Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. S. 114-130. [Mer information]

Licentiatavhandling

von Haartman, R. (2007). External integration and the need for manufacturing competence. Lic.-avh. (sammanfattning), 2007. Stockholm: Industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan. 56 s. (Trita-IEO 2007:06) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)