Forskarpresentation

Rodrigo Lozano

Rodrigo Lozano professor sedan 2017 vid HiG i organisatorisk hållbarhet.

Forskarpresentation

Rodrigo Lozano

Professor

Forskningsämne: Industriell ekonomi
Forskningsområde: Industriell ekonomi

E-post: rodrigo.lozano@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)
Mobil: 073-461 83 56

Rodrigo är professor i organisatorisk hållbarhet och meddirektör för Center for Logistics and Innovative Production (CLIP) vid Högskolan i Gävle. Han är specialredaktör för Frontiers in Organisations for Sustainability. Han är gästprofessor vid Central University of Technology, Bloemfontein, Sydafrika. Han var chefredaktör för Journal of Cleaner Production. I över tjugo år har Rodrigo arbetat för hållbarhet i icke-statliga organisationer, universitet och företag.

AKTUELL FORSKNING

  • Organisationsförändringshantering
  • Hållbara affärsmodeller
  • Hållbarhetsbedömning och rapportering
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbarhet i hamnar
  • Samarbete för hållbarhet
  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Hållbarhetskompetenser och pedagogiska tillvägagångssätt

LÄS MER OM

Böcker

Carpenter, A. & Lozano, R. (red.) (2020). European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Cham: Springer. 345 s. (Strategies for Sustainability) 10.1007/978-3-030-36464-9 [Mer information]

Kapitel i böcker

Lozano, R., Carpenter, A. & Sammalisto, K. (2020). Analysing organisational change management in seaports : Stakeholder perception, communication, drivers for, and barriers to sustainability at the Port of Gävle. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. [Mer information]
Carpenter, A. & Lozano, R. (2020). Introduction, chapter summary, and conclusions from the book. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. S. 1-17. [Mer information]
Carpenter, A. & Lozano, R. (2020). Proposing a framework for anchoring sustainability relationships between ports and cities. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. S. 37-51. [Mer information]
Fobbe, L., Lozano, R. & Carpenter, A. (2020). Proposing a holistic framework to assess sustainability performance in seaports. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. S. 149-168. [Mer information]
Ceulemans, K., Scarff Seatter, C., Molderez, I., Van Liedekerke, L. & Lozano, R. (2020). Unfolding the complexities of the sustainability reporting process in higher education : a case study in the University of British Columbia. International Business, Trade and Institutional Sustainability. Springer. S. 1043-1070. 10.1007/978-3-030-26759-9_61 [Mer information]
Lozano, R., Petterssén, S., Jonsäll, A., Niss, C. & Bergström, B. (2019). Moving to a quintuple helix approach in SPP : Collaboration and LCC for lighting procurements. Cost and EU Public Procurement Law: Life-Cycle Costing for Sustainability. Taylor and Francis. S. 81-99. 10.4324/9780429060045-5 [Mer information]
Lozano, R., Petterssén, S., Jonsäll, A., Niss, C. & Bergstrôm, B. (2019). Moving to a quintuple helixapproach in SPP : Collaboration and LCC forlighting procurements. Cost and EU Public Procurement Law : Life-cycle costing for sustainability. Oxon: Routledge. [Mer information]
Lozano, R. & Muñoz Torres, M. (2019). Typologies of Sustainable Business. Decent Work and Economic Growth. Cham: Springer. 10.1007/978-3-319-71058-7_54-1 [Mer information]
Domingues, A., Lozano, R. & Ramos, T. (2018). Stakeholder-driven initiatives using sustainability indicators. Routledge Handbook of Sustainability Indicators. Abingdon: Routledge. S. 379-391. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)