Sandra A. I. Wright

Docent i växtpatologi /Universitetslektor i biologi

E-post: sandra.wright@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 82 81

Sandra och Tuyet vid HiGs väderstation i Vassbo

Sandra och Tuyet vid HiGs väderstation i Vassbo

Foto: Svante Lindström.

Dr. Sandra Wright har bedrivit forskning som inriktar sig mot att förstå hur växters sjukdomar kan förebyggas genom användning av en för växterna gynnsam mikroflora. Utgångspunkten är att utveckla en framtida, hållbar trädgårds- och jordbruksodling. Hennes forskningsintressen innefattar: att utröna interaktioner emellan växtassocierade mikroorganismer, och studier av växt-mikrobinteraktioner samt studier av växtsjukdomar i allmänhet. Sekundära metaboliter i mikroorganismer och växter har effekt mot konkurrerande mikroorganismer och är aktiva i växters fysiologi; bestämningen av deras biosyntes- och nedbrytningsvägar har genomsyrat Dr. Wrights forskning. Långa, internationella forsknings- och utbildningssamarbeten är en naturlig följd av hennes internationella karriär, som har lett till nya kontakter och nya, grundvetenskapliga forskningsresultat genom ett prestigefyllt gästlektorat (så kallad 'Rientro dei cervelli') som hon erhöll för att vistas vid Università degli Studi del Molise i Italien (2006-2010).

Se även Dr. Wrights sida i ResearchGate.

 

Aktuell forskning

 

Senaste publikationerna

Rönnander, J., Ljunggren, J., Hedenström, E. & Wright, S. (2018). Biotransformation of vanillin into vanillyl alcohol by a novel strain of Cystobasidium laryngis isolated from decaying wood. AMB Express, 8 (1). 10.1186/s13568-018-0666-4 [Mer information]
Puglisi, I., De Patrizio, A., Schena, L., Jung, T., Evoli, M., Pane, A., Van Hoa, N., Van Tri, M., Wright, S., Ramstedt, M., Olsson, C., Faedda, R., Magnano di San Lio, G. & Cacciola, S. (2017). Two previously unknown <em>Phytophthora</em> species associated with brown rot of Pomelo (<em>Citrus grandis</em>) fruits in Vietnam. PLoS ONE, 12 (2). 10.1371/journal.pone.0172085 [Mer information]
Van Tri, M., Van Hoa, N., Minh Chau, N., Pane, A., Faedda, R., De Patrizio, A., Schena, L., Olsson, C., Wright, S., Ramstedt, M. & Cacciola, S. (2015). Decline of jackfruit (<em>Artocarpus heterophyllus</em>) incited by <em>Phytophthora palmivora</em> in Vietnam. Phytopathologia Mediterranea, 54 (2), 275-280. 10.14601/Phytopathol_Mediterr-15008 [Mer information]
Wright, S. (2015). Patulin in food. Current Opinion in Food Science, 5, 105-109. 10.1016/j.cofs.2015.10.003 [Mer information]
Wright, S., de Felice, D., Ianiri, G., Pinedo-Rivilla, C., De Curtis, F. & Castoria, R. (2014). Two rapid assays for screening of patulin biodegradation. International Journal of Environmental Science and Technology, 11 (5), 1387-1398. 10.1007/s13762-013-0325-x [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)