Böcker


Doktorsavhandling

Amin, S. (2017). Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 59 s. (TRITA-EE 2016:185) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Amin, S. (2015). Characterization and Linearization of Multi-channel RF Power Amplifiers. Lic.-avh. (sammanfattning), 2015. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 45 s. (TRITA-EE 2015:001) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)