Stefan Seipel

Professor, datavetenskap

Datavetenskap / Geospatial Informationsvetenskap

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad, Akademi för Teknik och Miljö

E-post: stefan.seipel@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 85 63

ORCID iD: 0000-0003-0085-5829

Stefan Seipel tillhör forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap och är främst aktiv inom visualisering och dels bildbehandling. Stefan Seipel’s forskning är främst inriktat mot interaktiva visualiseringar av geografisk och rumslig data. Forskningen bedrivs med användbarhet och människan i fokus.

Aktuell forskning

I Stefan Seipel's aktuellt pågående forskning ingår följande aktiviteter:

I ett forskningssamarbete med bl.a. Lantmäteriet och forskare från KTH studeras hur särskilt anpassade 3D visualiseringar kan stödja handläggningsprocessen inom fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment.

Visuell avvikelsedetektering inom digitala kartor studeras i ett forskningssamarbete med forskare från Cartogis gruppen vid Ghent universitet. Syftet med projektet är att utveckla och experimentellt utvärdera effektiva visualiseringar av digitala höjdmodeller som underlättar att identifiera förändringar på marken och byggnader t.ex. som följd av landras, jorbävningar eller andra händelser.

Projektet Urban 3D Visualisering är inriktat mot utveckling av effektiva algoritmer för modellering och visualisering av stadsmiljöer. Interaktiva simuleringar kommer att användas för scenariomodellering och smart stadsplanering t.ex. utifrån aspekter som solel [Seipel, Lingfors and Widén, 2013].

 

Senaste publikationerna

Aslani, M., Seipel, S. & Wiering, M. (2018). Continuous residual reinforcement learning for traffic signal control optimization. Canadian journal of civil engineering (Print), 45 (8), 690-702. 10.1139/cjce-2017-0408 [Mer information]
Aslani, M., Mesgari, M., Seipel, S. & Wiering, M. (2018). Developing adaptive traffic signal control by actor-critic and direct exploration methods. Proceedings of the Institution of Civil Engineers : Transport. 10.1680/jtran.17.00085 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2018). GISwaps: A New Method for Decision Making in Continuous Choice Models Based on Even Swaps. International Journal of Decision Support System Technology, 10 (3), 57-78. 10.4018/IJDSST.2018070104 [Mer information]
Andrée, M., Paasch, J., Paulsson, J. & Seipel, S. (2018). BIM and 3D property visualisation. FIG Congress 2018 : Proceedings. Länk [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2018). Mapping of roof types in orthophotos using feature descriptors. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM : Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. S. 285-291. 10.5593/sgem2018/2.2/S08.036 [Mer information]
Publicerad av: Eva Wiklund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)