Rapporter

Andrée, M., Larsson, K., Nordqvist Darell, F., Malm, L., Tullberg, O., Wallberg, A., Norsell, J., Paasch, J., Seipel, S. & Paulsson, J. (2018). Slutrapport för projektet Smart planering för byggande : Delprojekt 3 - BIM som informationsstöd för 3D fastighetsbildning. Stockholm: Smart Built Environment. 50 + bilagor s. Länk [Mer information]
Seipel, S. & Winkler Pettersson, L. (2007). PixelActiveSurface : A Tabletop Rear-Projection Display for Collaboration with Pixel-Accurate Interaction. (Technical reports from the Department of Information Technology, Uppsala University 34) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)