Stephan Barthel

Docent i Geospatial informationsteknik

Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik

Akademin för teknik och miljö

 

E-post: stephan.barthel@hig.se

Telefon: 076-360 57 05

Barthel är föreståndare för ett utmaningsdrivet forskningsprogram om hållbarhet i städerna vid Högskolan i Gävle. Projektet har uppdraget att stimulera integrationen av socio-teknisk miljöforskning med den social-ekologiska stadsforskningen. På så sätt syftar detta strategiska forskningsprogram till att utveckla ett helhetsperspektiv på hållbar stadsutveckling inom Antropocen, med det unika målet att skapa "bio-socio-tekniska lösningar" för att förbättra stadens motståndskraft, samtidigt som man strävar efter hållbarhetsövergångar med globala konsekvenser. Vidare har det uppgift att översätta akademisk forskning i transdisciplinära samarbeten och medskapande projekt med aktörer utanför akademin.

Aktuell forskning

 

Senaste publikationerna

Samuelsson, K., Colding, J. & Barthel, S. (2019). Urban resilience at eye level : spatial analysis of empirically defined experiential landscapes. Landscape and Urban Planning, 187, 70-80. 10.1016/j.landurbplan.2019.03.015 [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2019). Exploring the social-ecological systems discourse 20 years later. Ecology & society, 24 (1), 423-432. 10.5751/ES-10598-240102 [Mer information]
Holmgren, M., Kabanshi, A., Langeborg, L., Barthel, S., Colding, J., Eriksson, O. & Sörqvist, P. (2019). Deceptive sustainability : Cognitive bias in people's judgment of the benefits of CO<sub>2</sub> emission cuts. Journal of Environmental Psychology, 64, 48-55. 10.1016/j.jenvp.2019.05.005 [Mer information]
Marcus, L., Pont, M. & Barthel, S. (2019). Towards a socio-ecological spatial morphology : integrating elements of urban morphology and landscape ecology. Urban morphology, 23 (2), 115-124. [Mer information]
Barthel, S., Isendahl, C., Vis, B., Drescher, A., Evans, D. & van Timmeren, A. (2019). Global urbanization and food production in direct competition for land : Leverage places to mitigate impacts on SDG2 and on the Earth System. The Anthropocene Review, 6 (1-2), 71-97. 10.1177/2053019619856672 [Mer information]
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)