Stephan Barthel

Docent i Geospatial informationsteknik

Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik

Akademin för teknik och miljö

 

E-post: stephan.barthel@hig.se

Telefon: 076-360 57 05

Barthel är föreståndare för ett utmaningsdrivet forskningsprogram om hållbarhet i städerna vid Högskolan i Gävle. Projektet har uppdraget att stimulera integrationen av socio-teknisk miljöforskning med den social-ekologiska stadsforskningen. På så sätt syftar detta strategiska forskningsprogram till att utveckla ett helhetsperspektiv på hållbar stadsutveckling inom Antropocen, med det unika målet att skapa "bio-socio-tekniska lösningar" för att förbättra stadens motståndskraft, samtidigt som man strävar efter hållbarhetsövergångar med globala konsekvenser. Vidare har det uppgift att översätta akademisk forskning i transdisciplinära samarbeten och medskapande projekt med aktörer utanför akademin.

Aktuell forskning

 

Senaste publikationerna

Colding, J., Colding, M. & Barthel, S. (2018). The smart city model : A new panacea for urban sustainability or unmanageable complexity?. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. 10.1177/2399808318763164 [Mer information]
Samuelsson, K., Giusti, M., Peterson, G., Legeby, A., Brandt, S. & Barthel, S. (2018). Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm. Landscape and Urban Planning, 171, 7-17. 10.1016/j.landurbplan.2017.11.009 [Mer information]
Barthel, S., Belton, S., Raymond, C. & Giusti, M. (2018). Fostering children's connection to nature through authentic situations : the case of saving salamanders at school. Frontiers in Psychology, 9 (JUN). 10.3389/fpsyg.2018.00928 [Mer information]
Langemeyer, J., Camps-Calvet, M., Calvet-Mir, L., Barthel, S. & Gomez Beggethun, E. (2018). Stewardship of urban ecosystem services : understanding the value(s) of urban gardens in Barcelona. Landscape and Urban Planning, 170, 78-89. 10.1016/j.landurbplan.2017.09.013 [Mer information]
Raymond, C., Giusti, M. & Barthel, S. (2018). An embodied perspective on the co-production of cultural ecosystem services : Toward embodied ecosystems. Journal of Environmental Planning and Management, 61 (5/6), 778-799. 10.1080/09640568.2017.1312300 [Mer information]
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)