Forskarpresentation

Stephan Barthel

Stephan Barthel.

Forskarpresentation

Stephan Barthel

Universitetslektor, docent i geospatial informationsvetenskap

Forskningsämne: Miljövetenskap

Stephan Barthel är föreståndare för ett utmaningsdrivet forskningsprogram om hållbarhet i städerna vid Högskolan i Gävle. Projektet har uppdraget att stimulera integrationen av socio-teknisk miljöforskning med den social-ekologiska stadsforskningen. På så sätt syftar detta strategiska forskningsprogram till att utveckla ett helhetsperspektiv på hållbar stadsutveckling inom Antropocen, med det unika målet att skapa "bio-socio-tekniska lösningar" för att förbättra stadens motståndskraft, samtidigt som man strävar efter hållbarhetsövergångar med globala konsekvenser. Vidare har det uppgift att översätta akademisk forskning i transdisciplinära samarbeten och medskapande projekt med aktörer utanför akademin.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Kärsten, C., Marcus, L. & Torsvall, J. (2013). Principles of Social Ecological Design : Case study Albano Campus, Stockholm. Stockholm: Architecture and Built Environment, KTH. 117 s. (Trita-ARK 2013:3) [Mer information]

Doktorsavhandling

Barthel, S. (2008). Recalling Urban Nature : Linking City People to Ecosystem Services. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Systemekologiska institutionen. 33 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Isendahl, C. & Barthel, S. (2018). Archaeology, history, and urban food security Integrating cross-cultural and long-term perspectives. ROUTLEDGE HANDBOOK OF LANDSCAPE AND FOOD. ROUTLEDGE. S. 61-72. [Mer information]
Isendahl, C. & Barthel, S. (2018). Archeology, history, and urban food security : integrating cross-cultural and long-term perspectives. Routledge Handbook of Landscapes and Food. New York: Routledge. S. 61-73. [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2017). Resilience and Sustainable Development. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre and Metropolia University of Applied Sciences. S. 28-29. Länk [Mer information]
Schewenius, M., Colding, J. & Barthel, S. (2017). Social-Ecological Integrated Planning and Design. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre; Metropolia University of Applied Sciences. S. 47-49. Länk [Mer information]
Sinclair, P., Isendahl, C. & Barthel, S. (2016). Beyond Rhetoric : Towards a Framework for an Applied Historical Ecology of Urban Planning. The Oxford Handbook of Historical Ecology and Applied Archaeology. Oxford University Press. 10.1093/oxfordhb/9780199672691.013.34 [Mer information]
Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Colding, J., Elmqvist, T., Folke, C. & Gren, A. (2016). Reconnecting cities to the biosphere : Stewardship of green infrastructure and urban ecosystem services. Sustainable Cities: Urban Planning Challenges and Policy. CRC Press. S. 29-45. [Mer information]
Barthel, S. (2014). Resilience. A Companion to Urban Anthropology. Oxford: Blackwell Publishing. S. 428-446. 10.1002/9781118378625.ch25 [Mer information]
Barthel, S., Parker, J., Folke, C. & Colding, J. (2014). Urban gardens : pockets of social-ecological memory. Greening in the Red Zone : Disaster, Resilience, and Community Greening Part II. Dordrecht: Springer Netherlands. S. 145-158. 10.1007/978-90-481-9947-1_11 [Mer information]
Elmqvist, T., Redman, C., Barthel, S. & Costanza, R. (2013). History of Urbanization and the Missing Ecology. Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities : A Global Assessment. Dordrecht: Springer. S. 13-30. 10.1007/978-94-007-7088-1_2 [Mer information]
Sörlin, S., Barthel, S. & Ljungkvist, J. (2010). Innovative Memory and Resilient Cities : Echoes from Ancient Constantinople. The Urban Mind : Cultural and Environmental Dynamics. Uppsala: Uppsala University: Department of Archaeology and Ancient History. S. 391-405. Länk [Mer information]
Ljungkvist, J., Barthel, S., Finnveden, G. & Sörlin, S. (2010). The Urban Anthropocene : Lessons for Sustainability from the Environmental History of Constantinople. The Urban Mind : Cultural and Environmental Dynamics. Uppsala: Uppsala University: Department of Archaeology and Ancient History. S. 367-390. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)