Forskarpresentation

Stephan Barthel

Stephan Barthel.

Forskarpresentation

Stephan Barthel

Universitetslektor, docent i geospatial informationsvetenskap

Forskningsämne: Miljövetenskap

Stephan Barthel är föreståndare för ett utmaningsdrivet forskningsprogram om hållbarhet i städerna vid Högskolan i Gävle. Projektet har uppdraget att stimulera integrationen av socio-teknisk miljöforskning med den social-ekologiska stadsforskningen. På så sätt syftar detta strategiska forskningsprogram till att utveckla ett helhetsperspektiv på hållbar stadsutveckling inom Antropocen, med det unika målet att skapa "bio-socio-tekniska lösningar" för att förbättra stadens motståndskraft, samtidigt som man strävar efter hållbarhetsövergångar med globala konsekvenser. Vidare har det uppgift att översätta akademisk forskning i transdisciplinära samarbeten och medskapande projekt med aktörer utanför akademin.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Rapporter

Marcus, L., Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Torsvall, J. & Kärsten, C. (2010). Q-book Albano 4 : Sustainability. Akademiska hus. 76 s. Länk [Mer information]
Barthel, S., Colding, J. & Ernstson, H. (2010). QBook4-Hållbarhet: Albano Resilient Campus. Stockholm: Akademiska hus. [Mer information]
Colding, J., Marcus, L., Barthel, S., Andersson, E., Gren, Å. & Borgström, S. (2013). Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen : Ett underlag för diskussion och planering. Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). 75 s. (Tillväxt, miljö och regionplanering 2013:3) Länk [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Andersson, E. & Schewenius, M. (2016). Campus Albano, Stockholm - Creating a social-ecological ‘best practices’ campus area in the Baltic region for supporting learning, innovation, and sense of community : In Live Baltic Campus: Inventory Reports. 16 s. Länk [Mer information]
Samuelsson, K. & Barthel, S. (2016). Social-ekologisk stadsbyggnad : perspektiv på urban resiliens och hållbar utveckling. Gävle: Högskolan i Gävle. 9 s. Länk [Mer information]
Schwenius, M., Erixon-Aalto, H., Rawaf, R., Barthel, S., Colding, J. & Andersson, E. (2017). Science Report: Campus Albano : On integrated planning and social-ecological urban design. 40 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)