Forskarpresentation

Stig-Göran Mårtensson

Forskarpresentation

Stig-Göran Mårtensson

Universitetslektor, Tekn.Dr

Forskningsämne: Samhällsbyggnad

Geodesi, geomatik och samhällsbyggnad.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2017). Height uncertainty in digital terrain modelling with unmanned aircraft systems. Survey review - Directorate of Overseas Surveys, 49 (355), 312-318. 10.1080/00396265.2016.1180754 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2016). Generation of highly accurate digital elevation models with unmanned aerial vehicles. Photogrammetric Record, 1 (154), 143-165. 10.1111/phor.12143 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2014). Terrestrial laser scanning for detection of landfill gas : a pilot study. Journal of Applied Geodesy, 8 (1), 87-96. 10.1515/jag-2013-0014 [Mer information]
Mårtensson, S., Reshetyuk, Y. & Jivall, L. (2012). Measurement uncertainty in network RTK GNSS-based positioning of a terrestrial laser scanner. Journal of Applied Geodesy, 6 (1), 25-32. 10.1515/jag-2011-0013 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2013). Fotogrammetriskt uppsving med obemannade flygplan (UAV). SINUS (3), 14-16. [Mer information]

Kapitel i böcker

Brandt, S. & Mårtensson, S. (2008). Utbildning inom kart- och mätningsteknik. Sveriges kartläggning : tillägg 1998-2007. Gävle: Kartografiska sällskapet. S. 208-213. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Mendoza Montoya, J., Olsson, A., Mårtensson, S. & Chilo, J. (2020). Drone Gas Concentration Measurement System for Landfills. 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC): IEEE. S. 1-5. 10.1109/I2MTC43012.2020.9129192 [Mer information]
Mårtensson, S. (2002). Height Determination by GPS : Accuracy with Respect to Different Geoid Models in Sweden. Proceedings of the XXII FIG International Congress, Washington, D.C., USA. S. 106-113. Länk [Mer information]
Mårtensson, S. (2001). Height Determination by GPS. . [Mer information]

Rapporter

Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2016). Noggrann och kostnadseffektiv uppdatering av DTM med laserskanning för BIM – Läget 2015. Borlänge: Trafikverket. 23 s. (Rapport [Trafikverket] 2016:067) [Mer information]
Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2015). Noggrann och kostnadseffektiv uppdatering av DTM med UAS för BIM. Borlänge: Trafikverket. 50 s. (Rapport [Trafikverket] 2015:030) [Mer information]
Ljungberg, S., Mejer, J., Rosqvist, H. & Mårtensson, S. (2009). Detection and quantification of methane leakage from landfills. Malmö: Svenskt gastekniskt center (SGC). 210 s. (Rapport Svenskt Gastekniskt Center 204) Länk [Mer information]
Mårtensson, S. & Brandt, S. (2005). University Exchange Programme and Master's Programme for ALAGaC Employees : Report No. MN 3-4 in the project Capacity Building in Human Resource Development in Order to Strengthen the Land Administration Sector of Mongolia, Mongolia 18 – 27 November 2005. Gävle: Swedsurvey. 30 s. (Swedesurvey MN 3-4) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)