Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

"InventiAir ventilationsteknik utveckling och verifiering av nästa generations energisnåla inneklimat”.

Projektet finansierat av Vinova. Projektet genomförs i nära samarbete med Högskolan i Gävle. Ett blandat team från InventiAirs och HiGs medarbetare ledda av Taghi Karimipanah (HiG) och Martin Sellö (VD för InventiAir). Projektet genomförs i två etapper:

1.) Tester och verifiering av omblandande ventilation vs InventiAirs strömningsteknik och produkter 2) Implementering av resultat från tester till underliggande formler/algoritmer och utveckling av användarstöd för beställaregrupper.

Forskning inom fluid dynamik med energibesparing inom ventilationsområde:

Jag deltar i ett grundläggande forskningsprojekt för att utveckla alternativa metoder för luftdistributions system som har fördelarna av deplacerande ventilationssystem men utan sina nackdelar. I denna forskning samarbetar jag med professor Mats Sandberg, Professor Bahram Moshfegh och Professor Hazim Awbi ( Storbritannien ) . Några av våra gemensamma journal- och konferensartiklar handlar om detta område.

För att förbättra prediktering och utveckling inom datorsimuleringar, förutom de forskarna som nämndes tidigare, har Ulf Larsson, Mathias Cehlin och jag bildat en grupp och arbetet pågår i full fart.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Vachaparambil, K., Cehlin, M. & Karimipanah, T. (2018). Comparative Numerical Study of the Indoor Climate for Mixing and Confluent Jet Ventilation Systems in an Open-plan Office. Proceedings of the 4<sup>th</sup> international Conference on Building Energy &amp; Environment. Melbourne: Conference On Building Energy & Environment - COBEE2018, Melbourne Australia. S. 73-78. [Mer information]
Cehlin, M. & Karimipanah, T. (2015). Prediction of indoor airflow close to a supply device using SST-SAS Model. Ventilation 2015 - Proceedings of the 11th International Conference on Industrial Ventilation: International Conference on Industrial Ventilation. S. 681-688. [Mer information]
Karimipanah, T., Larsson, U. & Cehlin, M. (2014). Investigation of flow pattern for a confluent-jets system on a workbench of an industrial space. Indoor Air 2014 : 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 192-199. Länk [Mer information]
Cehlin, M., Karimipanah, T. & Larsson, U. (2014). Unsteady CFD simulations for prediction of airflow close to a supply device for displacement ventilation. Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 47-54. Länk [Mer information]
Karimipanah, T. & Cehlin, M. (2011). Comparing the efficiency of three turbulence models with experiments conducted for a two-dimensional wall jet in a ventilated room : <em></em>. Proceedings of Roomvent 2011, 11<sup>th</sup> International Conference on Air Distribution in Rooms 19 - 22 June 2011 Torendheim, Norway. S. 8-. [Mer information]
Karimipanah, T. & Sandberg, M. (2011). Some observations of interaction between the ambient and an axisymmetric jet impinging on a surface : <em></em>. Proceedings of Roomvent 2011, 11<sup>th</sup> International Conference on Air Distribution in Rooms 19 - 22 June 2011 Torendheim, Norway.. Länk [Mer information]
Karimipanah, T. & Moshfegh, B. (2007). On the performance of confluent jets ventilation system in office space. In Proc. of Roomvent 2007, 10<sup>th</sup> International Conference on Air Distribution in Rooms, 13-15 June Helsinki, Finland (2007). [Mer information]
Karimipanah, T., Moshfegh, B. & Awbi, H. (2006). On the energy consumption of high and low-level air suppliers. . [Mer information]
Karimipanah, T., Awbi, H. & Moshfegh, B. (2006). On the Energy consumption of high-and low-level Air supplies. : WREC. [Mer information]
Cho, Y., Awbi, H. & Karimipanah, T. (2005). Comparison between wall confluent jets and displacement ventilation in aspect of the spreading rate on the floor. Indoor Air 2005 : proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. [Mer information]
Cho, Y., Awbi, H. & Karimipanah, T. (2004). The characteristics of wall confluent jets for ventilated enclosures. . Länk [Mer information]
Karimipanah, T. & Awbi, H. (2001). Performance evaluation of two air distribution systems. Proceedings of 5<sup>th</sup> International Conference Ventilation for Automotive Industry. Länk [Mer information]
Karimipanah, T., Sandberg, M. & Awbi, H. (2000). A comparative study of different air distribution systems in a classroom. Air distributions in rooms : Ventilation for Health and Sustainable Environment: Elsevier. S. 1013-1018. [Mer information]
Karimipanah, T. & Sandberg, M. (1996). Maximum velocity of return flow close to the floor in a ventilated room - experimental and numerical results. . S. 263-272. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)