Publikationer

Här listas publicerat material. Material hämtas ur DIVA.

Artiklar | Böcker | Kapitel i böcker | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Crnkovic, I., Hnich, B., Jonsson, T. & Kiziltan, Z. (2002). Specification, implementation, and deployment of components. Communications of the ACM, 45 (10), 35-40. 10.1145/570907.570928 [Mer information]

Böcker

Jonsson, T. (2006). Programmering i fokus : grundläggande programutveckling i Visual Basic .NET. Lund: Studentlitteratur. 500 s. [Mer information]
Jonsson, T. (2003). Programmering i fokus : grundläggande programutveckling i Visual Basic.NET. Lund: Studentlitteratur. 476 s. [Mer information]
Jonsson, T. (2003). Visual Basic i Fokus : grundläggande applikationsutveckling och programmering version 6. Lund: Studentlitteratur. 442 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Öman, M. & Jonsson, T. (2004). Om ett pedagogiskt arbete på en högskoleavdelning. Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflexioner från praktiken. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 39-52. Länk [Mer information]
Crnkovic, I., Hnich, B., Jonsson, T. & Kiziltan, Z. (2002). Basic Concepts in CBSE. Building Reliable Component-Based Software Systems. Boston: Artech House Publishers. [Mer information]

Konferensbidrag

Jonsson, T. & Hamfelt, A. (2003). DAViLa – A Domain Adaptable Visual Language. Human Centric Computing Languages and Environments. 10.1109/HCC.2003.1260212 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)