Yukiko Asami-Johansson är doktorand.

Yukiko Asami Johansson

PhD i matematik
Universitetslektor vid Avdelning för elektronik, matematik och naturvetenskap i Akademin för teknik och miljö

Forskningsområden: matematikdidaktik 

Aktuell forskning


Senaste publikationerna:

Asami-Johansson, Y., Attorps, I. & Winsløw, C. (2019). Comparing mathematics education lessons for primary school teachers : case studies from Japan, Finland and Sweden. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 10.1080/0020739X.2019.1614688 [Mer information]
Asami-Johansson, Y. (2019). Conditions and constraints for transferring Japanese structured problem solving to Swedish mathematics classroom. . [Submitted] [Mer information]
Asami-Johansson, Y. (2019). The Didactic Notion of “Mathematical Activity” in Japanese Teachers’ Professional Scholarship : A case study of an open lesson. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. [Accepted] [Mer information]
Asami-Johansson, Y. (2019). Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge : International case studies based on praxeological analysis. Diss. (sammanfattning), 2019University of Copenhagen. 150 s. Länk [Mer information]
Asami-Johansson, Y., Attorps, I. & Laine, A. (2017). Comparing the practices of primary school mathematics teacher education Case studies from Japan, Finland and Sweden. PROCEEDINGS OF THE TENTH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME10). Dublin. S. 1602-1609. [Mer information]
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)