Youriy Reshetyuk

Yuriy Reshetyuk

Universitetslektor Samhällsbyggnad/GIS
Akademin för teknik och miljö

E-post: yuriy.reshetyuk@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 84 03

Aktuell forskning

Jag har en teknologie doktorsexamen i infrastruktur med inriktning mot geodesi och geografisk informationsteknik på KTH 2009. Sedan mars 2009 är jag universitetslektor i Geomatik på Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad. Mitt forskningsområde är terrester laserskanning. 

På avdelningen är jag ansvarig för följande kurser på Lantmätarprogrammet:

Jag är också involverad i undervisning i några andra kurser, samt i handledning och examination av examensarbeten


Senaste publikationerna

Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2017). Height uncertainty in digital terrain modelling with unmanned aircraft systems. Survey review - Directorate of Overseas Surveys, 49 (355), 312-318. 10.1080/00396265.2016.1180754 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2016). Generation of highly accurate digital elevation models with unmanned aerial vehicles. Photogrammetric Record, 1 (154), 143-165. 10.1111/phor.12143 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2014). Terrestrial laser scanning for detection of landfill gas : a pilot study. Journal of Applied Geodesy, 8 (1), 87-96. 10.1515/jag-2013-0014 [Mer information]
Reshetyuk, Y. & Mårtensson, S. (2016). Noggrann och kostnadseffektiv uppdatering av DTM med laserskanning för BIM – Läget 2015. Borlänge: Trafikverket. 23 s. (Rapport [Trafikverket] 2016:067) Länk [Mer information]
Mårtensson, S. & Reshetyuk, Y. (2015). Noggrann och kostnadseffektiv uppdatering av DTM med UAS för BIM. Borlänge: Trafikverket. 50 s. (Rapport [Trafikverket] 2015:030) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)