Yury Shestopalov

Yury Shestopalov

Professor 
Akademin för teknik och miljö

E-post: yury.shestopalov@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 89 18

Aktuell forskning

Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori, partiella differentialekvationer, numeriska  metoder, inversproblem, ickelinjär analys, lösningsmetoder för storskaliga problem med osäkra data inriktade mot superdatorer; olika applikationer inom teoretisk elektroteknik inklusive vågutbredning i ickelinjära media, nya dielektriska material, optik, samt kontaktmekanik. Forskningsintressena inkluderar riskanalys och beslutsfattande metoder samt matematikdidaktik. 

Senaste publikationerna

Podlipenko, Y. & Shestopalov, Y. (2017). Guaranteed estimation of solutions to Helmholtz transmission problems with uncertain data from their indirect noisy observations. Radio Science, 52 (9), 1129-1139. 10.1002/2017RS006293 [Mer information]
Smith, P., Vinogradova, E. & Shestopalov, Y. (2017). A regularized approach to the calculation of the propagation modes in a perturbed waveguide. Proceedings of the 2017 19th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2017. S. 1727-1730. 10.1109/ICEAA.2017.8065627 [Mer information]
Kuzmina, E. & Shestopalov, Y. (2017). Complex waves in a dielectric rod and goubau line. Proceedings of the 2017 19th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2017: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. S. 963-966. 10.1109/ICEAA.2017.8065417 [Mer information]
Smolkin, E., Shestopalov, Y. & Snegur, M. (2017). Diffraction of TM polarized electromagnetic waves by a nonlinear inhomogeneous metal-dielectric waveguide. Proceedings of the 2017 19th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2017. S. 1288-1291. 10.1109/ICEAA.2017.8065508 [Mer information]
Samokhin, A., Samokhina, A. & Shestopalov, Y. (2017). Fast algorithms for the solution of volume singular integral equations of electromagnetics. Proceedings of the 2017 19th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2017: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. S. 776-778. 10.1109/ICEAA.2017.8065364 [Mer information]
Yury Shestopalov