Forskningsområden


  • Tillämpad matematik.
  • Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori.
  • Riskanalys och beslutsfattande metoder. 
  • Matematikdidaktik. 
Den aktuella forskningen är inriktad mot
  • utveckling av lämpliga beräkningsmetoder som kan tillämpas på de modernaste superdatorerna inom elektroteknik och storskaliga problem med osäkra data,
  • skapandet av nya material,
  • design av modern antennutrustning med mera.

Aktuella forskningsprojekt 

Largescale, finansieras av Svenska Institutet. Syfte med projektet (där Y Shestopalov är vetenskaplig ledare och ansvarig person) är att skapa och utveckla kunskapsnätverk i Baltiska regionen, förbereda ett antal nya ansökan inriktade mot framtida gemensamma projekt i samarbete med Lettland, Ryssland, Finland och Ukraina, och arrangera Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2017) i St Petersburg, Ryssland (22-25 maj 2017)   Projektet pågår under 2016-2017 och beräknas vara i mål 1 april 2017.

Publicerad av: Yury Shestopalov Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)