Zhao Wang

Universitetslektor i Miljöteknik

E-post: zhao.wang@hig.se

Telefon: 026-64 81 03

Mina arbetsuppgifter på miljöteknik består av framför allt undervisningar inom våra grundutbildningsprogram och även i förutbildning med fokus om grundläggande kemi. Dessutom är jag utbildningsledare till programmet Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp. I programmet behandlas vatten-, avlopps, och ev. avfallshantering som metoder, vilka syftar till att undvika miljöförstöring genom minimering av utsläpp samt ökad energi- och resursåtervinning. Undervisning och handledning sker också inom systemanalys och miljöbedömning av VA-system genom exempelvis materialflödeanalys (MFA) och multikriterieranalys (MKA). Utöver mitt intresse och tidigare forskningserfarenheter om molldering av elektrolyter på mikroskopisk nivå pågår en utveckling i forskningsområde om systemanalysinriktade VA-teknik.    

Tidigare arbete och utbildning

2013 Forskare, Institutionen för Kemiteknik, KTH

2009-2013 Doktorand i kemiteknik, Institutionen för Kemiteknik, KTH

2007-2009 Masterutbildning i Miljöteknik och hållbar infrastruktur


Senaste publikationerna

Carlos-Pinedo, S., Wang, Z. & Eriksson, O. (2019). Methane yield from SS-AD : Experiences to learn by a full spectrum analysis at laboratory-, pilot- and full-scale. Biomass and Bioenergy, 127. 10.1016/j.biombioe.2019.105270 [Mer information]
Guven, H., Eriksson, O., Wang, Z. & Ozturk, I. (2018). Life cycle assessment of upgrading options of a preliminary wastewater treatment plant including food waste addition. Water Research, 145, 518-530. 10.1016/j.watres.2018.08.061 [Mer information]
Wang, Z., Liu, L. & Neretnieks, I. (2016). Hard-sphere fluid mediated interaction : a pressure expression with application of the weighted correlation approach. Molecular Physics, 114 (5), 599-607. 10.1080/00268976.2015.1105392 [Mer information]
Wang, Z. & Liu, L. (2012). The swelling pressure of Na-bentonite : Study with a density functional approach. Chemistry Letters, 41 (10), 1346-1348. 10.1246/cl.2012.1346 [Mer information]
Wang, Z. (2013). A weighted correlation approach of the density functional theory for an inhomogeneous fluid at an interface. Diss. (sammanfattning), 2013. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. viii, 62 s. (TRITA-CHE Report 2013:9) Länk [Mer information]
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-02-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)