Forskarpresentation

Zhao Wang

Foto taget på biogasanläggningen i Forsbacka 190117.Från vänster i bild: Komalsingh Rambaree (HiG), Sandra Wright (HiG), Agneta Sundström (HiG) och Zhao Wang (HiG).

Forskarpresentation

Zhao Wang

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

Mina arbetsuppgifter på miljöteknik består av framför allt undervisningar inom våra grundutbildningsprogram och även i förutbildning med fokus om grundläggande kemi. Dessutom är jag utbildningsledare till programmet Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp. I programmet behandlas vatten-, avlopps, och ev. avfallshantering som metoder, vilka syftar till att undvika miljöförstöring genom minimering av utsläpp samt ökad energi- och resursåtervinning. Undervisning och handledning sker också inom systemanalys och miljöbedömning av VA-system genom exempelvis materialflödeanalys (MFA) och multikriterieranalys (MKA). Utöver mitt intresse och tidigare forskningserfarenheter om molldering av elektrolyter på mikroskopisk nivå pågår en utveckling i forskningsområde om systemanalysinriktade VA-teknik.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Carlos-Pinedo, S., Wang, Z., Eriksson, O. & Soam, S. (2020). Study of the digestion process at a full-scale solid-state biogas plant by using ORWARE : Model modification and implementation. Waste Management, 107, 133-142. 10.1016/j.wasman.2020.03.036 [Mer information]
Guven, H., Wang, Z. & Eriksson, O. (2019). Evaluation of future food waste management alternatives in Istanbul from the life cycle assessment perspective. Journal of Cleaner Production, 239. 10.1016/j.jclepro.2019.117999 [Mer information]
Carlos-Pinedo, S., Wang, Z. & Eriksson, O. (2019). Methane yield from SS-AD : Experiences to learn by a full spectrum analysis at laboratory-, pilot- and full-scale. Biomass and Bioenergy, 127. 10.1016/j.biombioe.2019.105270 [Mer information]
Guven, H., Eriksson, O., Wang, Z. & Ozturk, I. (2018). Life cycle assessment of upgrading options of a preliminary wastewater treatment plant including food waste addition. Water Research, 145, 518-530. 10.1016/j.watres.2018.08.061 [Mer information]
Wang, Z., Liu, L. & Neretnieks, I. (2016). Hard-sphere fluid mediated interaction : a pressure expression with application of the weighted correlation approach. Molecular Physics, 114 (5), 599-607. 10.1080/00268976.2015.1105392 [Mer information]
Wang, Z. & Liu, L. (2012). The swelling pressure of Na-bentonite : Study with a density functional approach. Chemistry Letters, 41 (10), 1346-1348. 10.1246/cl.2012.1346 [Mer information]
Wang, Z. & Liu, L. (2012). Weighted correlation approach : An extended version with applications to the hard-sphere fluid. Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 86 (3). 10.1103/PhysRevE.86.031115 [Mer information]
Wang, Z., Liu, L. & Neretnieks, I. (2011). A novel method to describe the interaction pressure between charged plates with application of the weighted correlation approach. Journal of Chemical Physics, 135 (24), 244107-. 10.1063/1.3672001 [Mer information]
Wang, Z., Liu, L. & Neretnieks, I. (2011). The weighted correlation approach for density functional theory : a study on the structure of the electric double layer. Journal of Physics : Condensed Matter, 23 (17). 10.1088/0953-8984/23/17/175002 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Wang, Z. & Liu, L. (). Hard-sphere fluid-mediated interaction : a novel pressure expression with application of the weighted correlation approach. . [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)