Tekniksamverkan - så här
samverkar vi inom teknikområdet

Vi har samverkan och samarbeten inom såväl utbildning som forskning. Syftet kan beskrivas som nyttiggörande – både för våra samverkanspartners och för Högskolans utveckling.

Våra studenter möter du genom utbildningar på grund- och avancerad nivå, bland annat genom arbetsintegrerat lärande inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt

Just nu planeras bland annat följande aktiviteter:

  • Automationsdagen 2019 - 29 mars - vår tredje temadag om automation. Här finns dagens program.
  • Urban Studio preliminärt höstterminen 2019 - temadagen om forskningsprogrammet och aktuell info. Mer om Urban Studio här.

Vill du veta mer om någon aktivitet eller har du förslag på ett önskat tema får du gärna kontakta oss: anna.nasman@hig.se eller magnus.lemoine@hig.se

Följ oss på LinkedIn!

Nu kan du följa vår samverkan inom teknikområdet på LinkedIn och givetvis komma med inspel och önskemål eller idéer att utveckla. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken: Följ oss på LinkedIn!

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)