Tekniksamverkan - så här
samverkar vi inom teknikområdet

Inom teknikområdet samverkar vi inom utbildning och forskning. Vi vet att det är nyttigt både för er som samarbetsspartners och för Högskolans egna utveckling.

Bilden illustrerar Tekniksamverans verksamhetsområdenområden utbildning, forskning och uppdrag. Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Du möter våra studenter på grund- och avancerad nivå inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom bland annat medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Kommande datum

Vill du veta mer om någon aktivitet eller har du förslag på ett önskat tema får du gärna kontakta oss: anna.nasman@hig.se eller magnus.lemoine@hig.se

KUL 4.0 - Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin

Ett projekt i samarbete med Luleå tekniska universitet där vi tillsammans med behovsägare utvecklar och utvärderar ett deltagardrivet kursutbud. Läs mer om kompetensutveckling för basindustrin här.

Nu kan du även anmäla dig till vår första kurs: Prediktivt underhåll.

Följ oss på LinkedIn!

Nu kan du följa vår samverkan inom teknikområdet på LinkedIn och se kommande aktiviteter, komma med inspel eller inspireras. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken: Följ Tekniksamverkan på LinkedIn!

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)