Tekniksamverkan - så här
samverkar vi inom teknikområdet

Samverkan och samarbeten sker inom både utbildning och forskning. Syftet är nyttiggörande – både för våra samverkansparners och för Högskolans egna utveckling.

Du möter våra studenter på grund- och avancerad nivå inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom exempelvis medfinansiering och industridoktorander. Vid Akademin för teknik och miljö erbjuds även uppdrag, utbildning eller tjänster inom teknikområdet.

Tekniksamverkan Utbildning inom Samverkan - Akademin för teknik och miljö Forskning inom samverkan - Akademin för teknik och miljö Uppdrag inom samverkan - Akademin för teknik och miljö

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.
- Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Aktuellt och aktiviteter

Aktuella datum för olika aktiviteter är bland annat:

  • Seminarium Hållbar stadsutveckling 3 oktober - en förmiddag om ett av Högskolans strategiska forskningsområden. Mer information kommer, se Högskolans kalendarium för anmälan och info redan nu. 
  • Gävle-Dala Drivmedelskonvent 2019 - fokus Gävleborg, onsdag 9 oktober. Fossilfria drivmedel och smartare transporter för företag. Vilka är erfarenheterna, vad är utmaningarna och hur fångar vi möjligheterna för ett starkare och grönare näringsliv i Gävleborg?
  • Co-op-dagen 2019 äger rum onsdagen 20 november.

Vill du veta mer om någon aktivitet eller har du förslag på ett önskat tema får du gärna kontakta oss: anna.nasman@hig.se eller magnus.lemoine@hig.se

KUL 4.0 - Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin

Ett projekt i samarbete med Luleå tekniska universitet där vi tillsammans med behovsägare utvecklar och utvärderar ett deltagardrivet kursutbud. Det handlar om kompetensutveckling för basindustrin. Mer om KUL här.

Följ oss på LinkedIn!

Nu kan du följa vår samverkan inom teknikområdet på LinkedIn och givetvis komma med inspel och önskemål eller idéer att utveckla. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken: Följ oss på LinkedIn!

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)