AR-dagen

Den 28 September 2017 bjöd vi in till en workshop om lägesbunden 3D data och AR (Augmented Reality). Syftet med dagen var att presentera några av våra forskare inom området och tillsammans med våra besökare hitta möjliga områden för framtida samarbeten.

Utan rumslig data - ingen förstärkt verklighet!

Digitalisering och AR (förstärkt verklighet) är idag bland de hetaste ämnen inom teknikutvecklingsbranschen och bedöms av många revolutionera produktionsprocesser i den närmaste framtiden. För att lyckas introducera dessa nya tekniker i en verksamhet behövs digitalisering av rumslig data samt positionering – kort sagt hantering av (geo)spatial information.

Utmaningen som här ställs till företag och forskningen är att utveckla specialiserade lösningar som passar insatsområdena i termer av bland annat robusthet, noggrannhet och användbarhet.

Forskning som bedrivits på Högskolan, ett exempel på AR-forskning inom geospatial informationsvetenskap - AR-stöd inom byggnadsunderhåll.

Dagens program

 • 10:00 Välkomstfika
 • 10:15 Inledning och presentation av dagen
  - Emma Wiklund, Högskolan i Gävle
 • 10:20 Tekniksamverkan
  - Anna Näsman och Magnus Lemoine, Högskolan i Gävle
 • 10:30 Att använda Augmented Reality på lastbilskranar
  - Tahir Qureshi, HIAB
 • 11:10 Högskolans forskning inom AR & lägesbunden 3D-data
  - Stefan Seipel, Mohammad Bagherbandi och Bin Jiang
 • 11:50 Lunch
 • 12:45 Forskningssamverkan - så här går det till
  - Niclas Björsell, Högskolan i Gävle
 • 13:00 Workshop
 • 13:45 Avslutning och fika

För mer information

Om ni inte deltog under dagen men vill höra mer om vad som presenterades eller arbetades med under workshopen, var vänlig kontakta Stefan.Seipel@hig.se.

Tack till alla som deltog under dagen!

Publicerad av: Emma Wiklund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)