Examensveckorna 2021

Vi bjuder in till redovisningar av årets examensarbeten, där du kan lyssna på våra studenter som tar examen och studenter som ska skriva arbeten kommande år. I år sker allt på zoom eller webben.

Nu välkomnar vi er från näringslivet för att ta del av våra studenters olika examenspresentationer. Studenterna har tio veckor för sitt examensarbete vilket gör att redovisningarna får en kort framförhållning och schema med titlar och publiceras sent. Du som vill lyssna får löpande information här.

För dig från näringslivet

Funderar du på examensarbeten för din verksamhet är detta ett gott tillfälle att lyssna på presentationer av årets arbeten för framtida inspiration. Vet du redan att ni har en frågeställning inför kommande år kan du passa på att möta studenter och lärare.

För studenter som vill lyssna

Läser du första eller andra året och börjar tänka på ditt kommande examensarbete? Låt dig inspireras av årets examinerande studenter, se hur en examensredovisning går till och möt eventuella företag att kontakta senare.

Det här händer vid en examensredovisning

Inom olika ämnesområden kan examensarbeten och deras utföranden skilja sig åt. Gemensamt för alla är presentationen: samtliga presentationer pågår under max en timme. Cirka 25 minuter disponeras av respondenten vilket följs av ca tio minuters opponering av andra studenter och slutligen kommentarer och frågor. Studenterna presenterar hela sitt arbete, allt från metodbeskrivning och litteraturgenomgång till slutsats och analys.

Vänligen observera att det är viktigt att vara i god tid och du som åhörare måste bör lyssna under hela redovisningen. Det är en stor dag för våra studenter så vi vill inte att det förekommer onödiga störningsmoment.

Dessa kan du "besöka" och lyssna på

Redan nu kan du besöka den digitala utställningen för våra industridesignstudenter via denna länk.

Den 3 och 4 juni är det dags för examensredovisningar inom industriell ekonomi:
Torsdag 3 juni, nr 1.
Torsdag 3 juni, nr 2.
Fredag 4 juni.

Den 10 juni kan du lyssna på examensredovisningar inom elektro och automation. Mer info här.

Information om vilka som redovisar, titlar på examensarbetet samt uppkoppling till zoom etc hittar du i respektive fil.

Anmälan till presentationerna

Som åhörare vill vill vi gärna att du anmäler dig inför valda presentationer så att vi och studenten vet ungefär hur många som kommer på redovisningen. Anmälan görs via e-post till magnus.lemoine@hig.se eller anna.nasman@hig.se
Ange namn, företags-/organisationsnamn och vilken presentation du vill lyssna på. Är du nyfiken på något annat ämne får du också gärna kontakta oss.

Varmt välkomna!

Mer om examensarbeten och tidigare exempel

Här finner du mer information om examensarbeten inom teknikområdet.


Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)