Examensveckorna vecka 22-23 2018

Vi bjuder in till redovisningar av årets examensarbeten, träffa våra studenter som tar examen och studenter som ska skriva arbeten kommande år.

 Under dessa veckor välkomnar vi er från näringslivet för att ta del av våra studenters examenspresentationer. Studenterna påbörjade sitt arbete under vecka 13 och har inlämning under vecka 21. Det gör att framförhållningen är kort och schemat med titlar, tider och lokaler publiceras sent - men att du som lyssnare får chans att välja närmare då.

För dig från näringslivet

Om du har funderat på examensarbeten i din verksamhet är detta ett gott tillfälle att lyssna på presentationer av årets arbeten för framtida inspiration. Vet du redan att ni har en frågeställning inför kommande år - passa på att träffa våra studenter redan nu! Om du vill delta bjuder vi på kaffe ifall du anmäler dig till oss.

För lyssnande studenter

Läser du första eller andra året och börjar tänka på ditt kommande examensarbete? Kom och inspireras av årets examinerande studenter, se hur en examensredovisning går till och träffa eventuella företag att kontakta senare.

Vad innebär en examensredovisning?

Inom olika ämnesområden kan examensarbeten och deras utföranden skilja sig åt. Gemensamt för alla är presentationen: samtliga presentationer pågår under max en timme. Ca 25 minuter disponeras av respondenten vilket följs av ca tio minuters opponering av andra studenter och slutligen kommentarer och frågor. Studenterna presenterar hela sitt arbete, allt från metodbeskrivning och litteraturgenomgång till slutsats och analys.

Dessa kan du besöka och lyssna på!

Följande examensredovisningar är öppna för dig som åhörare. Information om sal, tider och rubrikerna på examensarbetena hittar du i respektive fil. Här finns en överblick över Högskolan och våra lokaler: Karta över campusområdet

Viktig information till dig som vill delta

Det är viktigt att komma i god tid till redovisningarna och du som åhörare måste också stanna kvar i rummet under hela redovisningen. Det är en stor dag för våra studenter så vi vill inte att det förekommer onödiga störningsmoment.

Som åhörare vill vill vi gärna att du anmäler dig inför valda presentationer så att vi och studenten vet ungefär hur många som kommer på redovisningen. Anmälan görs via e-post till magnus.lemoine@hig.se

I er anmälan behöver du ange namn, företags-/organisationsnamn, vilken presentation du vill lyssna på och om du har några allergier (för fika).

Varmt välkomna!

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-05-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)