Gå till eugreenalliance
Sök

Här möts näringsliv och akademi

För att skapa samarbeten behöver vi mötas. Här är några exempel på mötesplatser.

Våra studenter och forskare får ofta bra idéer genom samverkan och vi tror att även ni i näringslivet hittar spännande frågor. Här berättar vi mer om hur vi brukar mötas.

Information och samtal

Vi arrangerar olika samverkansaktiviteter både på Högskolan och i regionen. Under en samverkansträff ses vi för att informera om vad som är aktuellt hos oss och för att få veta mer om er. Våra temadagar viks för specifika ämnesområden inom både forskning och utbildning. Exempel på temadagar är bland annat Co-op-dagen som är en återkommande aktivitet.

Bild från Automationsdagen som visar åhörare på en temadag.

I regionen vid evenemang och besök

Vi försöker även medverka vid lokala näringslivsträffar och kontaktskapande evenemang hos kluster och andra aktörer. Vi och våra kollegor besöker gärna er och välkomnar tips på bra mötesarenor. Vill du att vi möter er på plats i er verksamhet bokar vi gärna ett möte.

Utbildningsråd

Våra utbildningar har ett utbildningsråd som består av externa representanter, studenter och personal. Näringslivets inspel är viktigt för relevans och kvalitet i våra kurser. Här finns mer information om programmens utbildningsråd.

Ingenjörsaktiviteter och rekrytering

Under läsåret arrangerar vi ingenjörsaktiviteter i regionen och på Högskolan för presumtiva studenter. I samarbete med näringslivet berättar vi om våra teknik- och ingenjörsutbildningar medan våra företagare berättar om sina tankar och behov av framtida kompetens.

Gästföreläsningar och studiebesök

Vid Högskolan kan näringslivet möta ”sin” utbildning och presentera en bransch eller problemformulering. Genom studiebesök får studenterna en inblick i er verksamhet. Dessa tillfällen är också värdefulla för våra lärare – aktuell näringslivsinformation bidrar till bättre utbildningar.

Gästföreläsningar med utvalda aktörer från samhälle och yrkesliv betyder mycket för att studenterna ska kunna se helheten och nyttan med sin utbildning och skapa sin egen målbild. Samtidigt sätter det in kurser och moment i ett sammanhang som ökar förståelsen för ämnena på högskolan.
- Karl Hillman, utbildningsledare Miljöstrateg.

Examensveckor

I slutet av vårterminen presenterar våra sistaårsstudenter sina examensarbeten. Dagarna är öppna för våra studenter och för intresserade från näringslivet. Här kan du få idéer till kommande examensarbeten eller annan samverkan.

Hitta till oss

Studentföreningen Gefleteknologerna

Studentföreningen Gefleteknologerna samarbetar också med näringslivet och arrangerar bland annat sin egen arbetsmarknadsdag Futurum.

 

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)