KUL 4.0 – Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin

Nu utvecklar vi, tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, ett paket med kortare kurser inom bland annat effektiva produktionsprocesser, underhåll och tillämpad AI.

Målet är att möta basindustrins utmaningar med digital utveckling och Industri 4.0 genom att förnya och bredda kompetensen hos yrkesverksamma inom basindustrin. Det görs genom att skapa en gemensam plattform för kursutveckling som ger attraktiva och flexibla kurser för yrkesverksamma inom Sveriges industri. 

Projektet samarbetar med industrin där LKAB, BillerudKorsnäs och SSAB ingår i en behovsgrupp som också varit med att formulera temaområdena. Fler intressenter bidrar också med inspel. Projektet avslutas i oktober 2020 och är finansierat av Vinnova.

Så här går vi vidare med KUL under 2020

Ytterligare kurstillfällen planeras inför 2020:


Diagram som visar kursutvecklingen i projektet.

Den första kursen hösten 2019

Under hösten 2019 startade den första kursen som utvärderats och ligger till grund för framtida kursutveckling. Kursen inom Prediktivt underhåll riktade sig till yrkesverksamma ingenjörer med målet 10 veckors studier och en arbetsinsats på 6 timmar per vecka.

Kurserna som utvecklas kan läsas på distans men vid det första tillfället, som även var en test i projektet, bjöds deltagare intill Högskolan. Piloten var kostnadsfri då vi sökte konstruktiv utvärdering och delaktighet i att utveckla konceptet inom projektet.

De kortare kurserna som utvecklas är flexibla med anpassat innehåll och bygger på moduler där egna case kan ingå.

Kursen Prediktivt underhåll

Kursen ger en överblick av metoder för tillståndsbaserat underhåll baserat på nätdata. I kursen ingår metoder för att skatta återstående livslängd samt metoder för feldiagnostik med klassificering:

  1. Introduktion till prediktivt underhåll
  2. Datainsamling och förprocessering av data
  3. Identifiera underhåll/hälso-indikatorer
  4. Skattning av återstående livslängd (eng. remaining useful life, RUL)
  5. Feldiagnostik med klassificering

Kursen inleds med en översikt av samtliga kursmoment och därefter erbjuds två alternativa studieinriktningar: en fördjupad inriktning inom ett moment eller en bredare inriktning inom två kursmoment. Båda alternativen innehåller tillämpningar i form av Matlab-uppgifter där det även är möjligt att jobba med egna data/tillämpningar.

För mer information

Vi uppdaterar löpande om projektet och kommer även att berätta mer om vilka kurser som kan bli aktuella. Har du frågor om KUL kan du kontakta:

Om projektet - Magnus Lemoine, magnus.lemoine@hig.se
Om kursutveckling - Niclas Björsell, niclas.bjorsell@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)