Gå till eugreenalliance
Sök

KUL 4.0 – Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin

Nu utvecklar vi, tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, ett paket med kortare kurser inom bland annat effektiva produktionsprocesser, underhåll och tillämpad AI.

Målet är att möta basindustrins utmaningar med digital utveckling och Industri 4.0 genom att förnya och bredda kompetensen hos yrkesverksamma inom svensk industri. Det görs genom att skapa en gemensam plattform för kursutveckling som levererar attraktiva och flexibla kurser. 

Projektet samarbetade med industrin där LKAB, BillerudKorsnäs och SSAB ingick i en behovsgrupp som också varit med att formulera temaområden. Flera andra intressenter bidrog också med inspel. Projektet avslutades i juni 2021 och var finansierat av Vinnova.

Resultat från projekten

I projekten KUL 4.0 och KUL II har flera kurser utvecklats.

Läs mer om kompetensutveckling för ingenjörer

Kurser i projektet

Två behovsstyrda kurser har utvecklats i projektet och har testats och genomförts under projekttiden:

  • Prediktivt underhåll 2,5 hp (hösten 2019)
  • Digital tvilling 2,5 hp (hösten 2020)
Diagram som visar kursutvecklingen i projektet.

Den första kursen hösten 2019

Under hösten 2019 startade den första kursen som utvärderats och ligger till grund för framtida kursutveckling. Kursen inom Prediktivt underhåll riktade sig till yrkesverksamma ingenjörer med målet 10 veckors studier och en arbetsinsats på 6 timmar per vecka.

Kurserna som utvecklas kan läsas på distans men vid det första tillfället, som även var en test i projektet, bjöds deltagare intill Högskolan. Piloten var kostnadsfri då vi sökte konstruktiv utvärdering och delaktighet i att utveckla konceptet inom projektet.

De kortare kurserna som utvecklas är flexibla med anpassat innehåll och bygger på moduler där egna case kan ingå.

KUL II – en ny beviljad ansökan!

Som en följd av vårt första KUL-projekt är det extra roligt att KK-stiftelsen nu beviljat ett projekt som heter ”Kompetensutveckling och livslångt lärande inom Intelligent Industri” som därmed blir KUL II. Det är ett och ett halvt år med start i höst.

Genom Corona-krisen orsakas permitteringar och friställningar samtidigt som flera företag skjuter investeringar och utvecklingsprojekt framåt. Det innebär att ett stort antal ingenjörer inte är verksamma på samma sätt som tidigare samtidigt som kompetensbehovet inom digitalisering, automation, hållbarhet och energieffektivisering är stort. Teknikutvecklingen går fort och nya metoder och teknologier innebär konkurrensfördelar om de implementeras. Projekt omfattar åtta kurser inom dessa områden och kurserna är anpassade för flexibelt lärande samtidigt som det finns projekt­kurser avsedda för utvecklings­projekt.

Kontakt

Har du frågor om KUL kan du kontakta:

Om projektet: Magnus Lemoine, magnus.lemoine@hig.se
Om kursutveckling: Niclas Björsell, niclas.bjorsell@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)