KUL 4.0 – Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet utvecklar vi ett gemensamt paket med kortare kurser inom effektiva produktionsprocesser, underhåll och tillämpad AI.

Vi vill möta basindustrins utmaningar med digital utveckling och Industri 4.0 och syftet är att förnya och bredda kompetensen hos yrkesverksamma inom basindustrin.

Projektet samarbetar med industrin där LKAB, BillerudKorsnäs och SSAB ingår i en behovsgrupp som också varit med att formulera temaområdena. Fler intressenter bidrar också med inspel.

De första kurserna startar under hösten 2019

Under hösten startar den första kurser i Prediktivt underhåll är aktuell vid Högskolan i Gävle. Den riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer och kursen ska kunna läsas på 10 veckor med en arbetsinsats på 6 timmar per vecka.

Kursen kan läsas på distans men vid det första tillfället som även körs som en test i projektet bjuds deltagare in även till Högskolan. Det är kostnadsfritt denna gång eftersom vi önskar en konstruktiv utvärdering och delaktighet i att utveckla konceptet inom projektet.

De kortare kurserna som utvecklas är flexibla med anpassat innehåll och bygger på moduler där egna case kan ingå.

Kursen Prediktivt underhåll

Kursen ger en överblick av metoder för tillståndsbaserat underhåll baserat på nätdata. I kursen ingår metoder för att skatta återstående livslängd samt metoder för feldiagnostik med klassificering:

  1. Introduktion till prediktivt underhåll
  2. Datainsamling och förprocessering av data
  3. Identifiera underhåll/hälso-indikatorer
  4. Skattning av återstående livslängd (eng. remaining useful life, RUL)
  5. Feldiagnostik med klassificering

Kursen inleds med en översikt av samtliga kursmoment och därefter erbjuds två alternativa studieinriktningar: en fördjupad inriktning inom ett moment eller en bredare inriktning inom två kursmoment. Båda alternativen innehåller tillämpningar i form av Matlab-uppgifter där det även är möjligt att jobba med egna data/tillämpningar.

Så här går vi vidare med KUL …

Under hösten körs de första kurserna inom projektet som utvärderas och ligger till grund för framtida kursutveckling. Målet är att skapa en gemensam plattform för kursutveckling som ger attraktiva och flexibla kurser för yrkesverksamma inom Sveriges industri. Projektet avslutas i oktober 2020 och är finansierat av Vinnova.

Vi hoppas även att samarbeten med industrin generar mer god samverkan.

För mer information

Vi uppdaterar löpande om projektet och kommer även att berätta mer om vilka kurser som kan bli aktuella. Har du frågor om KUL kan du kontakta:

Om projektet - Magnus Lemoine, magnus.lemoine@hig.se
Om kursutveckling - Niclas Björsell, niclas.bjorsell@hig.se


Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)