Kompetensutveckling och uppdrag inom teknikområdet

Har du frågeställningar inom teknikområdet du vill ha belysta – eller vill du vässa din, eller dina anställdas, kompetens?

Genom uppdragsutbildning, eller genom att använda vår utrustning och kompetens, kan du som företag köpa utbildning och tjänster från Högskolan. Det finns dels reguljära kurser men även olika former av uppdrag som anpassas efter ert behov.

Uppdragsverksamheten är reglerad genom en förordning. Här hittar du vanliga frågor om uppdragsutbildning.  

Lean och logistik vid Human Lean Center

Centrum för logistik och innovativ produktion, CLIP, forskar och utbildar personal från näringslivet inom Human Lean – en upplevelsebaserad utbildning inom lean. Läs mer om CLIP och Human Lean Center.

Använd Högskolans forsknings-, uppdrags- och laborationsmöjligheter

På campus finns bland annat forskningshallar och laborationsmöjligheter och vi har även en vindtunnel på Brynäs. Vår personal finns till hands med lång erfarenhet och hög kompetens.

Resurserna används i vår utbildning och forskning men även av verksamheter utanför Högskolan. Det kan ske i form av uppdrag eller samarbetsprojekt.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-06-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)