Gå till eugreenalliance
Sök

Laboratorium och uppdrag vid Akademin för teknik och miljö

Behöver du hjälp med olika frågeställningar kopplade till din verksamhet? Högskolans resurser är tillgängliga för studenter, forskare och omgivande samhälle genom uppdrag eller olika samarbeten.

Laboratoriet i hus Heimdall

Heimdall (hus 45) är Högskolans labb med unika laboratorieresuser, lokaler och utrusning som används av studenter, forskare och näringslivet.

Vår personal assisterar och kan vara med från idé eller problemformulering till färdig lösning, oavsett om det handlar om ett examensarbete, forskningsprojekt eller uppdrag från företag.

Hus 45, Heiimdall, på campus vid Högskolan i Gävle.

Humanlaboratoriet

I Heimdall finns också humanlaboratioriet; ett ljudljudisolerat försöksrum där temperatur, luftflöden och fuktigheten kan styras. Här studerar våra forskare hur människor upplever, presterar och reagerar på olika parametrar. Utrustningen som används innefattar ögonrörelse­mätare, reflexbetingningsapparatur, hjärn­avbildnings­utrustning samt ljud- och akustikanläggningar.

Vindtunnellaboratoriet

På Brynäs finns Sveriges enda byggnadsaerodynamiska vindtunnel och den används för modellprov där vindpåverkan nära marken studeras. Det unika är att den har en lång mätsträcka där ett atmosfäriskt gränsskikt kan byggas upp med hjälp av råhetselement. Vindtunneln används för uppdrag eller forskning och projekt som undervisning och demonstration.

Human Lean Center (HLC)

HLC är ett upplevelsebaserat utbildningscenter där forskningsbaserad teori samverkar med praktik. Grunden kommer från näringslivsbaserad forskning hos svenska företag som arbetat med Lean. I Human Lean Center finns också teorisal, lager och en fabrikslokal med produktionslina.

Bild från laboration i robotlabbet.

Robotiklaboratoriet

Labbet är utrustat med två industrirobotar (KUKA) och en tvåarmad kollaborativ robot (Baxter). Robotcellerna har ett modernt säkerhetssystem med bland annat laserscanner, ljusgardiner och kamerasystem. I lokalerna bedrivs både utbildning och forskning.

Välkommen med din förfrågan eller frågeställning!

Kontaktuppgifter

Laboratoriet i hus Heimdall

Rickard Larsson
Laboratorieingenjör, ansvarig för verkstäder och laborativa lokaler
Telefon: 070- 525 59 90
E-post: rickard.larsson@hig.se

Vänligen notera att för kontakt hus 45; verkstäder eller laborativa lokaler och för bokning, planering samt beställning av jobb är det bra om den första kontakten sker via e-post: ATM-verkstad@hig.se

Humanlaboratoriet

Patrik Sörqvist
Professor inom miljöpsykologi
Telefon: 026-64 85 42
E-post: patrik.sorqvist@hig.se

Vindtunnellaboratoriet på Brynäs

Leif Claesson
Forskningsingenjör
Telefon: 026-64 81 29
E-post: leif.claesson@hig.se
Besöksadress: Södra Sjötullsgatan 3, 80280 Gävle

Human Lean Center

Magnus Lemoine
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 073-070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

Robotiklaboratoriet

Niclas Björsell
Professor i elektronik
Telefon: 026-64 87 95
E-post: niclas.bjorsell@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)