Gå till eugreenalliance
Sök

Mer om samverkan inom teknikområdet

Här presenterar vi några andra samarbeten kopplade till vår tekniksamverkan.

Högskolan ingår bland annat i projekt som främjar rekryteringen till våra teknikprogram, men även i nätverk som syftar till att stärka högskoleingenjörsutbildningar i Sverige. Dessutom sker flera av våra forskningsprojekt i samverkan med andra lärosäten. Nedan ser du några exempel på samarbeten.

 

Teknikerjakten och Ljungbergsfonden

I samarbete med Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond driver Högskolan projektet Teknikerjakten. Målet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap och aktiviteterna riktar sig till elever i grundskolan och studenter vid Högskolan. Projektet arbetar genom samverkan där länets skogsindustri är en viktig partner. Läs mer om Teknikerjakten.


Nätverk för högskoleingenjörsutbildningar i Sverige

Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning är ett nätverk för svenska lärosäten som utbildar högskoleingenjörer. Syftet är informationsutbyte och nätverksbyggande.


Logotype samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar

Gemensamma riktlinjer

För högskoleingenjörs-utbildningarna i Sverige finns en överenskommelse mellan lärosätena om gemensamma riktlinjer: bland annat generella kompetenser i en högskoleingenjörsexamen och omfattning av ämnen som matematik.

Remisser och dialoger

Samverkansgruppen är en remissinstans i vissa frågor som rör högskoleingenjörs-utbildning i Sverige. I samband med Bolognaprocessen 2007 har man aktivt arbetat för att högskoleingenjörsexamen skulle behållas som examenstyp.

Gruppen har även ett fortlöpande utbyte med Sveriges ingenjörer och Teknikföretagen. För mer information om nätverket, kontakta Magnus Lemoine: magnus.lemoine@hig.se


Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)