Samhällsbyggnadsdagen 2017

Den 1 september 2017 bjöd vi in till Högskolans Samhällsbyggnadsdag. Flera av våra utbildningsprogram riktar sig mot offentlig verksamhet och tillsammans diskuterade vi goda samverkansmöjligheter.

Under dagen deltog våra våra medarbetare inom några olika ämnesområden. Programmet bjöd både på goda exempel och inspirerande berättelser.

Programmet för dagen

 • 9:30 Välkomstfika
 • 10:00 Akademi- och samverkansinformation
 • - Magnus Lemoine & Anna Näsman, Högskolan
 • 10:20 Urban resiliens och hållbar stadsutveckling
 • - Stephan Barthel, Docent i Geospatial informationsvetenskap
 • 10:45 Samhällsbyggare vid Gävle kommun och utbytet med Högskolan
 • - Eva Jacksson, förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle kommun
 • 11:00 Programinformation från utbildningsledare
 • - Byggnadsingenjörsprogrammet, Johan Norén
 • - Lantmätarprogrammet (ek/jur & teknisk), Märit Walfridsson & Ulrika Ågrem
 • - Miljöstrateg (Co-op), Karl Hillman
 • - Samhällsplanerarprogrammet, Jakob Nobuoka
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Workshop
 • - En station per program, innehållet ser ni nedan
 • 14:00 Avslut
 • - Rundvandring på Högskolan

Workshops

Byggnadsingenjörsprogrammet
Bland de studenter vi utbildat vid Högskolan arbetar flera i dag som bygglovshandläggare i länets kommuner. För oss är det intressant att få veta vilka kvalifikationer kommunerna ställer på sina medarbetare. Frågor att diskutera är bland annat om det finns intresse/ behov av en påbyggnadsutbildning (magister eller master) med inriktning mot bygglov – samt vilken möjlig samverkan vi kan se mellan samhälle och utbildning.

Miljöstrateg (Co-op)
Programmet startades 2016 för att möta samhällets behov av miljökompetens med koppling till samhällsplanering och människans roll i arbetet med hållbar utveckling. Det finns möjligheter till samverkan med näringsliv genom gästföreläsningar, projektarbeten, examensarbeten och inte minst Co-op; där studenten anställs i verksamheten. Studenten har sedan arbetsperioder om 10 veckor per läsår.
- Under workshopen berättar vi och visar exempel på samverkan med utbildningen och vill gärna starta en dialog om de möjligheter som finns.

Lantmätarprogrammet (ekonomisk/juridisk och teknisk inriktning)
Vårt Lantmätarprogram har två inriktningar, ekonomisk/juridisk eller teknisk, men gemensamt är det avslutande examensarbetet. Under dagen vill vi visa goda exempel och möjligheter till att redan under utbildningen kunna möta era kanske framtida kollegor.

Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet är en bred utbildning kopplad till strategisk och fysisk planering. Kurserna förbereder våra studenter en snabb etablering på arbetsmarknaden genom deras kunskaper inom detalj- och översiktsplanering. Vi är även en av landets främsta utbildningar gällande GIS och andra digitala verktyg för visualisering samt gestaltning.

Vi vill gärna utveckla samarbetet med regionens aktörer inom planering och samhällsbyggnad. Ni kan möta våra studenter under en praktikkurs på 10 veckor, genom examensarbeten och sommarjobb – och kanske även som framtida kollegor. Nu vill vi starta en bättre dialog med er för att vi ska hitta gemensamma behov och önskemål.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-02-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)