Gå till eugreenalliance
Sök

Samverkan inom forskning

En stor del av Högskolans teknikforskning är tillämpad och sker i samverkan med näringslivet genom olika projekt och forskarskolor.

Det finns flera former för forskningssamverkan där näringslivet är en viktig del och där vi tillsammans kan få nya kunskaper som gynnar flera parter.

Forskning tillsammans med näringslivet

Genom medfinansiering blir företaget del i ett forskningsprojekt. Det sker genom bland annat anställda industridoktorander eller att företaget bistår med material, instrument, lokaler eller tid för att handleda doktorander. Vid vissa studier behöver forskarna kunna göra intervjuer och erfarenhetsutbyten med olika aktörer inom näringslivet.

Vill du ta del av den aktuella forskningen inom det tekniska området bjuder vi emellanåt in till olika seminarier och presentationer. Här kan du läsa mer om Högskolans teknikforskning.

Bild på forskare som undersöker ett forskningsobjekt.

Fina inslag av samverkan inom vår forskning

Inom teknikområdet har vi forskning och forskargrupper i god samverkan med näringslivet, exempel på det är:

Inom Högskolans strategiska forskningsområden finns två profiler nära teknikområdet: Intelligent industri och Hållbar stadsutveckling.

Samarbeten med andra lärosäten

Inom flera av våra forskningsprojekt samarbetar vi med andra lärosäten, nationellt och internationellt. Det gäller även vår forskarutbildning och särskilt inom ämnen där vi ännu inte har egen forskarutbildningsrätt.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2024-01-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)