Samverkan inom forskning

En stor del av Högskolans teknikforskning är tillämpad och sker i nära samverkan med näringslivet genom projekt och forskarskolor.

Det finns flera former för forskningssamverkan där näringslivet är en viktig del och där vi tillsammans kan få nya kunskaper som gynnar flera parter.

Näringslivets del i forskningen

Genom medfinansiering blir företaget en aktiv del i ett forskningsprojekt. Det kan ske bland annat genom anställda industridoktorander eller att företaget bistår med material, instrument, lokaler eller tid för att handleda doktorander.

Vid vissa studier behöver forskarna kunna göra intervjuer och erfarenhetsutbyten med olika typer av aktörer inom näringslivet.

Vill du ta del av den aktuella forskningen inom det tekniska området bjuder vi emellanåt in till olika seminarier och presentationer. Här kan du läsa mer om Högskolans teknikforskning.

Fina inslag av samverkan inom vår forskning

Inom energiområdet finns flera olika samverkansprojekt med kopplingar till näringslivet. Forskarskolan Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljön) drivs av Högskolan i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Urban Studio är ett projekt som fokuserar på stadsutveckling och att öka människors välmående. Flera samarbetspartners finns och gruppen satsar även på att skapa ett löpande samarbete med strategisk planering inom Gävle Kommun och andra lokala företag.

Ett annat exempel på samverkan inom forskning är med Centrum för logistik och innovativ produktion, CLIP - där forskning, utbildning och uppdrag sker i samarbete med näringslivet.

Samarbeten med andra lärosäten

Inom flera av våra forskningsprojekt samarbetar vi även med andra lärosäten, nationellt såväl som internationellt. Det gäller även vår forskarutbildning och särskilt inom ämnen där vi i dag inte har egen forskarutbildningsrätt.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)