Samverkan inom våra utbildningar

Inom teknikämnena har vi en god samverkan med näringslivet och ofta möts studenter och arbetsgivare redan under studietiden.

Det finns flera sätt att möta våra studenter eller presentera er verksamhet för oss. Några exempel är:

  • Projektkurser
  • Praktikkurser inom samhällsbyggnad eller design och formgivning
  • Co-op – anställ en student redan under utbildningen!
    Miljöstrateg, Automations-, Energisystem-, Maskin-, Elektro- och Miljöingenjör
  • Examensarbeten – grundutbildning och avancerad nivå
  • Studiebesök
  • Gästföreläsningar

Jag ser generellt flera aspekter på samverkan med skolvärlden; industrin är duktig på att ropa att kompentensen saknas, men vi måste också presentera oss för studenterna så att de vet vad de kan söka sig till.

Teorin måste få möta praktik och där kan vi få en kreativ
miljö och lära av varandra. Den dynamik som kan uppstå i dessa möten leder till intressanta och utmanande tankar. Här finns en symbios att eftersträva. För vi behöver utmaningar, eftersom det är det som driver oss. Konventionella lösningar ger konventionella resultat – vi måste utmana oss själva!

Jan Blom, Jeven AB

Co-op: Co-operative Education

Co-op är utbildningsformen som kombinerar studier med en anställning redan under utbildningen. Här möts arbetsgivare och framtida medarbetare tidigt. Läs mer om Co-op.

Presentera er för våra studenter

Genom studiebesök och gästföreläsningar får du berätta mer om er verksamhet och framtida kompetensbehov. I kombination med projektkurser och examensarbeten kan samverkan ge ett ökat värde för både näringslivet och Högskolan.

Karriärträffar

Under terminerna arrangeras karriärträffar för våra studenter. Här berättar alumner och yrkesverksamma om sin vardag och vad de gör i sina yrkesroller. Mötena skapar kanaler mellan näringsliv och studenter, samtidigt som inbjudna gymnasieelever får en inblick i utbildningsprogram och framtida karriärmöjligheter.

Utbildningar inom teknikområdet

Våra utbildningar vid Akademin för teknik och miljö hittar du här: Utbildningsprogram

Årshjul för aktiviteter inom Tekniksamverkan

Terminstider och aktuella datum varierar lite från år till år. Här finns en förteckning över gällande studieperioder och terminstider. Vårt årshjul berättar om återkommande samverkansaktiviteter och när de infaller under året: Årshjul - reviderat juni 2018

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)