Samverkan inom våra utbildningar

Inom teknikområdet finns en god vana av samverkan med näringslivet och i flera fall möter våra studenter sin framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Det finns flera sätt att möta våra studenter eller presentera er verksamhet för oss. Några exempel är:

Jag ser generellt flera aspekter på samverkan med skolvärlden; industrin är duktig på att ropa att kompentensen saknas, men vi måste också presentera oss för studenterna så att de vet vad de kan söka sig till.

Teorin måste få möta praktik och där kan vi få en kreativ
miljö och lära av varandra. Den dynamik som kan uppstå i dessa möten leder till intressanta och utmanande tankar. Här finns en symbios att eftersträva. För vi behöver utmaningar, eftersom det är det som driver oss. Konventionella lösningar ger konventionella resultat – vi måste utmana oss själva!

Jan Blom, Jeven AB

Co-op: Co-operative Education

Co-op är utbildningsformen som kombinerar studier med en anställning redan under utbildningen. Här kan arbetsgivare och framtida medarbetare mötas tidigt. Läs mer om Co-op.

Presentera er verksamhet för våra studenter

Genom studiebesök och gästföreläsningar får du berätta mer om er verksamhet och framtida kompetensbehov. I kombination med projektkurser och examensarbeten kan samverkan ge ett ökat värde för både näringslivet och Högskolan.

Karriärluncher

Under terminerna arrangeras karriärluncher för våra utbildningsprogram. Här berättar alumner och yrkesverksamma om sin vardag och vad de gör i sina yrkesroller. Luncherna bidrar till möten mellan näringsliv och studenter, samtidigt som inbjudna gymnasieelever får en inblick i utbildningsprogram och framtida karriärmöjligheter.

Utbildningar inom teknikområdet

Våra utbildningar vid Akademin för teknik och miljö hittar ni här: Utbildningsprogram

Årshjul för aktiviteter inom Tekniksamverkan

Årshjulet berättar om återkommande samverkansaktiviteter och när de infaller under året: Årshjul - reviderat juni 2018

Studieperioder

Veckorna och perioderna kan se olika ut från år till år.
Vårterminen 2018
Period 3: vecka 03 - 12 (180115 - 180325)
Period 4: vecka 13 - 22 (180326 - 180603)

Höstterminen 2018
Period 1: vecka 36 - 45 (180903 - 181111)
Period 2: vecka 46 - 03 (181112 - 190120)

Vårterminen 2019
Period 3: vecka 04 - 13 (190121 - 190331)
Period 4: vecka 14 - 23 (190401 - 190609)

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)