Automationssystem

Projektet i kursen Automationssystem kan genomföras på företag, på Högskolan i samarbete med företag eller genom interna projekt på Högskolan.

Studenterna som läser kursen går sitt sista år på Automationsingenjörsprogrammet och projekten genomförs vanligtvis i grupper om två till fyra studenter.

Fjärrstyrd robotcell

Matilda och Simon är två studenter som har läst kursen och deras projekt var kopplat mot Högskolan. Bakgrunden till projektet var att Högskolan ville se möjligheten till att starta en distanskurs i robotik genom att  fjärrstyra robotarna som finns i Högskolans labb. De undersökte vilka programvaror som krävdes, installerade dem och testade utförandet i den mån det gick.

Matilda och Simon berättar:

Projektet i den här kursen handlar om att knyta ihop säcken på hela utbildningen genom exempelvis att programmera ett styrsystem och driftsätta det. För företag är det nog det som är aktuellt - att studenterna får sätta ihop ett styrsystem eller göra en del med programmeringen i styrsystemet. Det här projektet kan även vara en start för en vidareutveckling till ett examensarbete.

Simon och Matilda har läst sin utbildning med Co-op och på företaget där Simon arbetade pågick parallellt en installation av säkerhetssystemet. Det ingick inte i projektuppgiften, utan var ett separat uppdrag som andra Co-op-studenter gjorde hos företaget.

Efter Simon och Matildas projekt

Simon och Matilda avslutade med att berätta om en provkörning de gjort i slutet på projektet där allt fungerade som det skulle. Beslutet om att Högskolan ska bedriva en distansutbildning är nu taget och det är därmed ett skarpt projekt. Högskolan kommer använda sig avstudenternas installation som de gjorde under sitt projekt.

Exempel på tidigare projekt

 • Digital tvilling till helautomatiserat lager i Gävle Hamn
 • Smart underhåll – en Demonstrator
 • Konfigurerat Siemens styrsystem
 • Styrsystem till en 3D-fräs
 • Modellering och reglering av hydraulcylindrar
 • Datainsamling från maskinstyrning till affärssystem
 • Nytt styrsystem till quadrokopter
  - Internprojekt på Högskolans quadrokoptrar
 • Bromsbänk
 • HiGs automationssystem
 • Konfigurera Högskolans Siemenssystem
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)