Gå till eugreenalliance
Sök

Samverkan inom utbildning på avancerad nivå

Inom teknikområdet finns magister- och masterprogram där våra studenter gärna har kontakt med näringslivet under studietiden.

Utbildningsprogrammen inom avancerad nivå är ett- och tvååriga program och några erbjuds på distans. Du hittar dem inom ämnen som:

  • besluts- risk och policyanalys
  • datavetenskap
  • elektronik
  • energisystem
  • geospatial informationsvetenskap
  • industriell ekonomi
  • miljövetenskap

Flera internationella inslag

De flesta programmen bedriver undervisning på engelska vilket också ger en stor internationell representation bland studenterna. Det betyder också att vi får fler välutbildade personer som gärna vill möta näringslivet och verka i regionen.

Om du och din verksamhet vill gästföreläsa eller ta emot ett studiebesök är det möjligt för de program som bedrivs på campus. Vanligen sker denna samverkan på engelska. Så här berättar en av våra gästföreläsare, som brukar besöka våra studenter inom energisystemprogrammen, om sina möten med våra studenter:

Vår materialteknologi bidrar till det hållbara samhället. Att diskutera globala utmaningar skapar nya idéer och innovationer är en del av vår vardag.

- Mats W Lundberg, Hållbarhetsspecialist på Sandvik Materials Technology

Examensarbeten på avancerad nivå

Studenterna gör ett examensarbete i slutet av sina studier, där du som uppdragsgivare kan få en mer komplicerad frågeställning belyst. Avancerad nivå innebär ett mer omfattande examensarbete och inom vissa ämnen behöver även handledningen hos uppdragsgivaren ske på en högre akademisk nivå.

Examensarbetet kan omfatta 15 högskolepoäng för ettåriga magisterutbildningar eller 30 högskolepoäng för tvååriga masterprogram. Mer information om examensarbeten på samtliga nivåer hittas här.

Avancerade program inom teknikområdet

Här hittar du aktuella program samt utbildningsplaner vid Akademin för teknik och miljö.

Mer information om samverkan på avancerad nivå

Välkommen att kontakta oss om hur du möter våra studenter på avancerad nivå. Vi ger dig vägen in för en fortsatt dialog om de möjligheter och förutsättningar som finns.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)