Gå till eugreenalliance
Sök

Bra att veta om samverkan inom våra utbildningar

Då näringsliv och högskolans studenter möts i olika samarbeten finns några detaljer som är bra att veta om.

Ekonomisk ersättning till studenter

Kurser och examensarbeten ingår i utbildningen så där finns inget krav på ersättning från en uppdragsgivare. Det är dock vanligt att studenter ersätts för kostnader i samband med resor, logi, material och eventuellt porto som krävs för uppgiften.

För vissa längre projekt är det en fördel om uppdragsgivaren tillhandahåller en arbetsplats. En överenskommelse sker då mellan uppdragsgivare och student. I de fall det kan vara aktuellt med exempelvis reseersättning ges information i förväg.

Bilden föreställer studenter som gör ett grupparbete vid ett skrivbord med dator.

Studenter som får lön

Vid våra program med Co-op, Cooperative Education, går studenterna ut i en anställning under sina arbetsperioder. De får inga studiepoäng under anställningen och därmed inget studiebidrag eller lån. Under anställningen har de därför lön från sin arbetsgivare.

Sekretess och resultat

Examensarbeten presenteras på ett öppet seminarium och publiceras elektroniskt, så det är att betrakta som en offentlig handling med begränsade möjligheter till sekretessbeläggning. Det är viktigt att eventuella avtal om sekretess är klarlagda innan arbetet påbörjas mellan studenten och företagare.

Det är också studenten som äger rättigheterna till resultatet från examensarbetet. Vill företaget ta över äganderätten måste de säkerställa att ett sådant avtal ingås.

Handledning - en viktig resurs

I projektkurser och examensarbeten har våra studenter alltid en handledare från Högskolan och för kurser med mindre projekt behövs i allmänhet en person med kännedom om verksamhetens processer när studenterna kommer på besök. I större kurser och examensarbeten behövs oftast en handledare med större inblick i verksamheten och studentprojektet.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)