Gå till eugreenalliance
Sök

Examensarbeten

I slutet av programutbildningarna finns ett examensarbete. Ofta gör studenterna det som ett projekt i samarbete med näringslivet.

Examensarbetet görs vanligen av en eller två studenter men ibland fler. Arbetet är självständigt och ska belysa programmets huvudämne. Examensarbeten finns på både grund- och avancerad nivå.

Samverkan i examensarbeten

Ett examensarbete är mer omfattande än en projektkurs och har högre akademiska krav där studenten får möjlighet att använda erfarenheter från hela utbildningstiden.

Det kan även vara en möjlighet för näringslivet att få större frågeställningar belysta. Flera studenter söker själva företag för sitt examensarbete, men det är också vanligt att företag lämnar förslag på möjliga ämnen.

Mer om examensarbeten

Ett examensarbete på grundnivå brukar omfatta 15 högskolepoäng (hp), men skillnader finns. På avancerad nivå är examensarbetet på 30 högskolepoäng (hp) och mer omfattande.

Om examensarbetet skrivs i samarbete med näringslivet handleds det av en person från Högskolan samt en person från företaget eller organisationen. Vid Högskolan finns även en examinator kopplad till arbetet.

Exempel på tidigare examensarbeten

Här följer några exempel på tidigare examensarbeten inom våra olika ämnesområden:

Automation
Besluts-, risk- och policyanalys
Byggnadsteknik
Datateknik
Design
Elektronik
Energisystem
Geografi
Geomatik
Geospatial informationsvetenskap
Industriell ekonomi
Lantmäteriteknik
Maskinteknik
Miljövetenskap
Samhällsplanering

Det digitala vetenskapliga arkivet

I DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) publiceras samtliga godkända examensarbeten. Hos Diva hittar du fler exempel på examensarbeten eller sök efter de ovan nämnda rubrikerna för att läsa mer.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)