Examensarbeten

I slutet av sin utbildning gör våra studenter sitt examensarbete. I de flesta fall utförs arbetet i samarbete med näringslivet.

Examensarbetet görs vanligen av en eller två studenter, men i några enstaka fall även fler. Arbetet är självständigt och ska belysa programmets huvudämne. Examensarbeten finns på både grund- och avancerad nivå.

Examensarbeten som samverkan

Ett examensarbete betraktas som mer omfattande än en projektkurs och studenten har möjlighet att använda erfarenheter från hela sina utbildning. Det är samtidigt en bra möjlighet för näringslivet att få större frågeställningar belysta.

Flera studenter söker själva företag för sitt examensarbete, men det är också vanligt att företag lämnar förslag på möjliga ämnen.

Exempel på tidigare examensarbeten

Här följer exempel på tidigare examensarbeten inom våra olika ämnesområden:

Design
Maskinteknik
Samhällsplanering
Automation
Byggnadsteknik
Industriell ekonomi
Datateknik
Lantmäteriteknik
Energisystem
Miljöteknik
Elektronik
Besluts-, risk- och policyanalys
Miljöpsykologi

Mer om examensarbeten

Ett examensarbete på grundnivå brukar omfatta 15 högskolepoäng (hp), men skillnader finns. På avancerad nivå är examensarbetet på 30 högskolepoäng (hp) som regel mer omfattande.

Om examensarbetet skrivs i samarbete med näringslivet handleds det av en person från Högskolan samt en person från näringslivet. Vid Högskolan finns även en examinator kopplad till arbetet.

Det digitala vetenskapliga arkivet

I DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) publiceras samtliga godkända examensarbeten. Här kan du hitta fler exempel på examensarbeten samt söka efter de ovannämnda rubrikerna för att läsa mer: DiVA

Publicerad av: Emma Wiklund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)