Projektkurs i maskinteknik

Projektet utförs under år tre på Maskiningenjörsprogrammet och studenterna arbetar ofta i grupp. Här berättar två studenter som varit hos Stora Enso om projektet de arbetat med.

Isabelle och Agnes berättar att företaget de var på hade en färdig projektbeskrivning som de ville att studenterna skulle titta på. Det handlade om att konstruera lyftutrustning till företagets underhållsavdelning. Studenterna blev mycket positivt bemötta på företaget och fick ta del av den information som behövdes för att utföra uppdraget. Tjejerna berättar:

Vår kontaktperson på företaget hade en traineetjänst och hade därmed inte direkt hand om maskinerna och utförde inte lyften själv. Ju längre vi var på företaget, ju mer information kom det fram om maskinerna. En viktig del, nämligen att lyftkranen roterade, fick vi reda på först efter några besök. Syftet ändrades aldrig, men vi fick då stryka några av våra idéer och tänka i andra banor för att lösa uppgiften.

Isabelle och Agnes sa att det var en rolig och utmanande uppgift som de fick göra hos företaget. Svaret som gavs på frågan om hur företaget kommer använda sig av informationen de tagit fram löd:

Vi har tagit fram mer av ett underlag än en faktisk produkt. Vi hoppas att de gillar det vi kommit fram till och att företaget sen, utifrån exakt hur de vill ha det, kan välja en lyftutrustning som vi har arbetet fram. De kommer absolut behöva modifiera lite mer eftersom vi inte vet exakt vilka leverantörer och liknande de har.

Deras klasskompisar har varit på andra företag och gjort lite annorlunda arbeten. De berättar bland annat att två grupper som arbetar med projekt inom hydraulik och en annan grupp som arbetar med konstruktionsberäkningar.

Huvudområdet för projektkursen är maskinteknik och det finns flera olika ämnesinriktningar som ett projekt kan utföras inom.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)