Samverkan i kortare kurser

Vill du träffa våra studenter redan under deras utbildning? Inom teknikområdet finns flera kurser där våra studenter med fördel möter sitt kommande arbetsliv.

I våra kortare kurser finns ofta mindre projekt som görs i samarbete med näringslivet. För dig som arbetsgivare är det också goda tillfällen att möta Högskolans studenter och bidra till deras utbildning samtidit som du kan få en uppgift belyst.

Projekten kan innefatta ett eller ett par besök hos verksamheten och uppgiften redovisas genom en skriftlig rapport samt muntlig presentation. Projekten görs oftast av en grupp studenter mellan 3-6 personer.

Terminstider och datum
Terminstider och aktuella datum varierar lite från år till år. Här finns en förteckning över gällande studieperioder och terminstider.

Anmäl gärna intresse för samarbeten inom utbildning. Fyll i kontaktuppgifter till den vi skall kontakta samt den kurs eller kurser ni är intresserade av eller vill veta mer om.

Period 1

Industriell miljöledning
Produktionslogistik

Period 2

Projektkurs i elektronik
Automationssystem
Projektkurs inom datavetenskap
Klientutveckling på mobila enheter

Period 3

Datavisualisering - design och konstruktion
GIS-webbtjänster med Open Source

Period 3-4

GIS-applikationsutveckling

Period 4

Designmetoder
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-05-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)