Sök

Teknikerjakten

Projektet Teknikerjakten vill väcka intresse för naturvetenskap och teknik från förskola till gymnasium. Aktiviteterna har som mål att bidra till inspiration, relevans och entreprenörskap.

Illustration som visar Teknikerjaktens verksamhetsområden.

Projektet Teknikerjakten är finansierat av Ljungbergsfonden. De områden som kännetecknar projektet är skolprojekt, kvalitet i utbildning/ utrustning och koppling mellan studier och arbetsliv.

Satsningen görs för framtida teknisk kompetens inom skogsindustrin och projektet lyfter frågor som är viktiga i relationen mellan utbildning och samhälle/ industri. Vi arbetar genom lokal samverkan.

Fokusområden

I projektet finns fokusområden för förskola, grundskola, gymnasiet, högskolestudenter och näringslivet. Samverkan är ett nyckelord och många aktiviteter är gemensamma för flera områden för att skapa broar mellan olika stadier på skolorna - men även för kopplingen studier och arbetsliv.

Entreprenörskap och den egna drivkraften

Den röda tråden i Teknikerjaktens aktiviteter är att främja studier inom teknikområdet och stötta det egna entreprenörskapet.

Bilden visar elever från Rotskärsskolan på Högskolans campus.

Då Rotskärsskolan besökte Högskolan formade de initialerna och namnet på E.J. LJUNGBERG.

För grundskolor

Grundskolor är välkomna till Högskolan i Gävle för att ”prova på” olika saker inom teknikområdet. Flera aktiviteter har koppling till våra tekniska utbildningarna för att besökarna ska kunna sätta tekniken i ett sammanhang. Läs mer om grundskoleaktiviteter.

För gymnasieskolan

För gymnasiet ligger fokus på naturvetenskap och teknik, program som ger direkt behörighet för högskolestudier och tekniska utbildningar. Genom teknik- och ingenjörsaktiviteter och besök på Högskolan berättar vi om möjligheterna inom tekniksektorn. Gymnasieskolor i Gävle kan också söka skolprojekt i syfte att främja kvalitet i utbildning och utrustning. Läs mer om aktiviteter för gymnasiet här.

Studenter inom teknikområdet på Högskolan i Gävle

Entreprenörskap är en röd tråd genom hela Teknikerjakten och för studenter som läser ett teknikprogram vid Högskolan finns goda kopplingar till det framtida arbetslivet. Våra studenter har även möjlighet att åka till sina gamla gymnasieskolor som "hemvändare" för informationsspridning om sina studier. 

Teknikerjakten samarbetar även med studentföreningen Gefleteknologerna som hjälper till med aktiviteter och att ta emot besökare. Läs mer om Teknikerjakten för studenter på våra program.

Näringslivet

Inom Teknikerjakten sker aktiviteter med näringslivet och inte minst skogsindustrin som är en betydelsefull näring i regionen. Samverkan sker bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar, projekt- och examensarbeten, Co-op och samverkansträffar. Flera ingenjörskvällar och karriärluncher mot gymnasieelever och studenter genomförs också i gott samarbete. Här finns mer information om näringslivet och dessa aktiviteter.

Kontakt

Magnus Lemoine
Projektledare
Tel: 026-64 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2022-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)