Herobild

Teknikerjakten

Projektet Teknikerjakten syftar till att väcka intresse för naturvetenskap och teknik från förskolan till gymnasiet. Aktiviteterna som genomförs i projektet genomsyras av inspiration, relevans och entreprenörskap.

En särskild satsning görs för framtida teknisk kompetens inom skogsindustrin och projektet lyfter frågor som är viktiga i relationen mellan utbildning och samhälle/ industri. Det gör vi genom lokal samverkan.

Projektet Teknikerjakten är finansierat av Ljungbergsfonden. De områden som kännetecknar projektet är skolprojekt, kvalitet i utbildning/ utrustning och kopplingen mellan studier och arbetsliv.

Fokusområden

I projektet finns fokusområden för förskola, grundskola, gymnasiet, högskolestudenter och näringslivet. Samverkan är ett nyckelord och många aktiviteter är gemensamma för flera områden i syfte att skapa broar mellan olika stadier på skolorna - men även för kopplingen studier och arbetsliv.

Den egna drivkraften

Den röda tråden i Teknikerjaktens aktiviteter är att främja studier inom teknikområdet och stötta det egna entreprenörskapet. Det görs inom flera olika aktiviteter.

 

Då Rotskärsskolan besökte Högskolan formade de initialerna och namnet på E.J. LJUNGBERG.

För grundskolor

Det finns intresse från grundskolor att besöka Högskolan i Gävle och ”prova på” olika saker inom teknikområdet. Flera aktiviteter har koppling till de tekniska utbildningarna som finns på skolan för att besökarna ska kunna sätta tekniken i ett sammanhang. Läs mer om grundskoleaktiviteter.

För gymnasieskolan

På gymnasiet finns fokus på naturvetenskap och teknik, program som ger direkt behörighet för högskolestudier och tekniska utbildningar. Genom teknik- och ingenjörsaktiviteter och besök på Högskolan presenteras möjligheterna inom tekniksektorn. Gymnasieskolor i Gävle kan söka skolprojekt i syfte att främja kvalitet i utbildning och utrustning. Läs mer om aktiviteter för gymnasiet här.

Studenter inom teknikområdet på Högskolan i Gävle

Entreprenörskap är en röd tråd genom hela Teknikerjakten och för studenter som läser ett teknikprogram vid Högskolan finns därför goda kopplingar till det framtida arbetslivet. Våra studenter har även möjlighet att åka till sina gamla gymnasieskolor som "hemvändare" för informationsspridning om våra program. 

Teknikerjakten samarbetar även med studentföreningen Gefleteknologerna som bland annat hjälper till med aktiviteter och att ta emot besökare. Läs mer om Teknikerjakten för studenter på våra program.

Näringslivet

Samverkan är en viktig del för elever, studenter och arbetsgivare. Inom ramen för Teknikerjakten sker flera aktiviteter med näringslivet och inte minst skogsindustrin som är en betydelsefull näring i regionen. Samverkan sker bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar, projekt- och examensarbeten, Co-op och samverkansträffar. Flera ingenjörskvällar och karriärluncher mot gymnasieelever och studenter genomförs också i gott samarbete. Här finns mer information om näringslivet och dessa aktiviteter.

Kontakt

Magnus Lemoine
Projektledare
Tel: 026-64 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2019-05-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)