Herobild

Teknikerjakten

Syftet med projektet Teknikerjakten är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik från förskolan till gymnasiet. Inspiration, relevans och entreprenörskap ska genomsyra aktiviteterna i projektet.

En särskild satsning görs för framtida teknisk kompetens inom skogsindustrin och projektet lyfter frågor som är viktiga i relationen mellan utbildning och samhälle/ industri. Det gör vi genom lokal samverkan.

Projektet Teknikerjakten är finansierat av Ljungbergsfonden. De områden som kännetecknar projektet är skolprojekt, kvalitet i utbildning/ utrustning och kopplingen mellan studier och arbetsliv.

Fokusområden

I projektet finns fokusområden för förskola, grundskola, gymnasiet, högskolestudenter och näringslivet. Samverkan är ett nyckelord och många aktiviteter är gemensamma för flera områden i syfte att skapa broar mellan olika stadier på skolorna - men även för kopplingen studier och arbetsliv.

Den egna drivkraften
Att främja studier inom teknikområdet och det personliga entreprenörskapet är en röd tråd för Teknikerjaktens aktiviteter.

Nedan presenteras de olika områdena kort och länkar till vidareläsning.

När Rotskärsskolan besökte Högskolan formaterade de initialerna och namnet på E.J. LJUNGBERG.

För grundskolor

Det finns intresse från grundskolor att besöka Högskolan i Gävle och ”prova på” olika saker inom teknikområdet. Flera aktiviteter har koppling till de tekniska utbildningarna som finns på skolan för att besökarna ska kunna sätta tekniken i ett sammanhang.

För gymnasieskolan

På gymnasiet finns fokus på naturvetenskap och teknik, de programmen ger direkt behörighet för högskolestudier och tekniska utbildningar. Genom teknik- och ingenjörsaktiviteter och besök på Högskolan presenteras möjligheterna inom tekniksektorn. Gymnasieskolor i Gävle kan söka skolprojekt i syfte att främja kvalitet i utbildning och utrustning.

Studenter inom teknikområdet på Högskolan i Gävle

Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela teknikerjakten och för studenter som redan läser ett teknikprogram vid Högskolan finns därför goda kopplingar till det framtida arbetslivet.

Teknikerjakten samarbetar även med studentföreningen Gefleteknologerna som bland annat hjälper till med att ta emot besökare och visa olika aktiviteter. Våra studenter har även möjlighet att åka till sina gamla gymnasieskolor som "hemvändare" för informationsspridning om våra program.

Näringsliv

Samverkan med näringslivet är en viktig del för elever, studenter och arbetsgivare. I Teknikerjakten sker flera aktiviteter med näringslivet och bland annat skogsindustrin, en av de största näringarna i regionen. Samverkan sker bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar, projekt- och examensarbeten, Co-op och samverkansträffar. Flera ingenjörskvällar och karriärluncher mot gymnasieelever och studenter genomförs också i gott samarbete.

Kontakt

Magnus Lemoine
Projektledare
Tel: 026-64 89 02
E-post: men@hig.se

Publicerad av: Emma Wiklund Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2018-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)