Sök

Om Ljungbergsfonden och Teknikerjakten

För att främja intresse för teknik och naturvetenskap stödjer Ljungbergsfonden Teknikerjakten och de projekt Högskolan driver.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Morgondagens teknik i fokus

Fonden stöttar utbildningsprojekt inom utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Det innebär i de flesta fall kompetensförbättringar i samband med utbildningsmaterial och utrustning, samt marknadsföring av utbildning inom de tre fokusområdena.

Kunskap är framtid

Projekten ska ha som mål att öka intresset för samt kvaliteten på naturvetenskapliga och teknikorienterade utbildningar. Kunskap är framtid är även EJ Ljungbergs motto, som lever vidare här.

Illustration på teknikerjaktens verksamhetsområden.

Teknikerjakten – ett projekt i samarbete

Teknikerjakten är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, skolorna i Gävle och Älvkarleby kommun samt näringslivet. Målet med projektet Teknikerjakten är att fler ungdomar ska intresseras av teknik och naturvetenskap och utbilda sig inom området. Projektet är finansierat av Ljungbergsfonden och finns även i Dalarna och Värmland.

Så här samarbetar Teknikerjakten

Teknikerjakten samarbetar med skolor i Gävle och Älvkarleby kommun, från förskolenivå och upp till gymnasiet. Aktiviteter sker även på Högskolan i Gävle.

Aktiviteter i regionens närområde

I Gävleborgs län och närområde kan Teknikerjakten delta genom ingenjörskvällar på andra orter, studiebesök för studenter och andra aktiviteter.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2022-05-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)