Gå till eugreenalliance
Sök

Om Teknikerjakten

För att främja intresse för teknik och naturvetenskap stödjer Ljungbergsfonden Teknikerjakten och de projekt Högskolan driver.

Teknikerjakten – ett projekt i samarbete

Teknikerjakten är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, skolorna i Gävle och Älvkarleby kommun samt näringslivet. Målet med projektet Teknikerjakten är att fler ungdomar ska intresseras av teknik och naturvetenskap och utbilda sig inom området. Teknikerjakten finns även i Dalarna och Karlstad och samtliga projekt inom Teknikerjakten finansieras genom Ljungbergsfonden.

Mer information om Ljungbergsfonden.

Syfte

Syftet med Teknikerjakten är att:

  • Stärka intresset för naturvetenskap och teknik
  • Skapa samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv
  • Inspirera lärare och erbjuda adekvat kompetensutveckling.

Målet med Teknikerjakten är att:

  • Bredda samarbetet genom aktiviteter med skolorna i Gävleborg som har naturvetenskapliga och tekniska program.
  • Fler än 25 % av eleverna söker till naturvetenskaps- och teknikprogrammet på gymnasieskolorna i Gävle.
  • Öka antalet förstahandssökande på Högskolan i Gävles ingenjörsutbildningar

Så här samarbetar Teknikerjakten

Teknikerjakten samarbetar med skolor i Gävle och Älvkarleby kommun, från förskolenivå och upp till gymnasiet. Aktiviteter sker även på Högskolan i Gävle.

Teknikerjakten 2019–2021

  • Fler än 11 000 deltagare i våra aktiviteter
  • Fler än 1500 deltagare i aktiviteter för lärare och näringsliv
Teknikerjakten logga
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2023-11-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)