Studenter inom teknikområdet vid Högskolan i Gävle

Teknikerjakten fortsätter inspirera och stödja morgondagens medarbetare inom tekniksektorn även under högskolestudierna.

Som student vid Högskolan finns Teknikerjakten fortfarande som ett stöd och en del av ett större sammanhang. Teknikområde och entreprenörskap följer utbildningen genom olika aktiviter.

Entreprenörskap för individen

I Teknikerjakten är tanken om entreprenörskap central eftersom det handlar om lärande och öppenhet inför nya möjligheter. För studenter inom Högskolans tekniska utbildningar sker en särskild satsning tillsammans med Drivhuset och Venture Cup för att främja eget entreprenörskap.

Näringsliv och studenter möts redan under utbildningen

För att ge en bättre bild av kommande karriärmöjligheter kan Högskolans studenter möta näringslivet under flera former. Vi har karriärluncher som ger en bild av kommande arbetsliv, projektkurser inom utbildning och Co-op som visar hur studier omsätts till praktik samt gästföreläsningar som kan ta upp aktuella ämnen ur en arbetsgivares synvinkel.

Studentambassadör

Vid studiebesök på Högskolan deltar oftast studenter från våra tekniska utbildningarna för att inspirera de besökande eleverna. Det är både en nyttig erfarenhet för studenten samtidigt som elever kan få förebilder att känna igen sig i. Under året är vi även ute på olika teknik- och ingenjörsaktiviteter i länet samt att vi arrangerar en egen teknik- och ingenjörskväll på Högskolan. Då har vi alltid studentambassadörer på plats som får berätta om sin utbildning.

Hemvändare

Som student på Högskolans tekniska program erbjuds man att åka hem till sin gymnasieskola och presentera sitt program för presumtiva studenter. Det är ett bra tillfälle att träna på presentationstekniken för en okänd publik, visar på gott engagemang och ger en liten ”boost” till självförtroendet.

Studiestödjare

Det finns ett antal kurser inom Högskolans tekniska utbildning som kan upplevas som extra svåra. Högskolan arbetar med att identifiera dessa för att kunna införa en studentstödjare som coachar inom ämnet. En studiestödjare är en student i en högre årskurs för programmet som tar emot en grupp studenter för att stötta dem vidare i studierna.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2019-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)