Examensarbete vid akademin för teknik och miljö

Under sista terminen på Högskolans program ingår det vanligtvis att du ska göra ett examensarbete. Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på Högskolan i Gävle, beroende på inom vilket proggram du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i DiVA efter godkännande av examinator

Så här ansöker du om examensbevis

Teknik och datavetenskap

Examensarbetet söks som en vanlig kurs på antagning.se. Antagna studenter ska vid kursens start lämna in blankett för ansökan om examensarbete tillsammans med en beskrivning av projektet (ca en A4-sida). Dessutom skall studenten bifoga ett studieintyg från Ladok.

Den studerande skall opponera vid redovisningen av ett examensarbete och närvara vid redovisningen av ytterligare minst två examensarbeten under studietiden. I examensboken fyller examinator i vilka redovisningar du närvarat vid/opponerat på. Examensboken skall lämnas in till akademins kansli.

Publicera ditt examensarbete

Alla uppsats- och examensarbeten ska publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) efter godkännande av examinator. Information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i DiVA hittar du här:

Publicerad av: Per Ängskog Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)