Gå till eugreenalliance
Sök

Examensarbete vid Akademin för teknik och miljö

Under sista terminen på Högskolans ingenjörsprogram ingår det vanligtvis att du ska göra ett examensarbete. Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på Högskolan i Gävle, beroende på inom vilket program du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i Diva efter godkännande av examinator.

Allmänt

Uppsatser för kandidat, magister eller mastersexamen och examensarbeten för högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen skall följa ATM:s standardiserade mall och förses med Högskolans försättsblad. När uppsatsen eller examensarbetet försvarats på redovisningsseminariet och eventuella korrigeringar slutförts skall arbetet publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva).

Steg 1 – Innan du börjar

Examensarbetet söks som en vanlig kurs på antagning.se. Antagna studenter ska vid kursens start lämna in blankett för ansökan om examensarbete tillsammans med en beskrivning av projektet (ca en A4-sida). Dessutom skall studenten bifoga ett studie­intyg från Ladok. Välj rätt blankett på nedanstående sida:

Blanketter — Ansökan om examensarbete

Steg 2 – Genomföra och dokumentera

Skrivmallen som alla studenter vid ATM:s tekniska program skall använda finns på sidan

Handledningar och mallar

Där finns också en beskrivning av hur man enklast går till väga för att skapa det kompletta dokumentet med titelsida. På biblioteket finns alla titel­sidemallar samlade.

Bibliotekets sida med titelsidemallar för uppsatser

Steg 3 – Redovisning och examination

Den studerande skall opponera vid redovisningen av ett examensarbete och närvara vid redovisningen av ytterligare minst två examensarbeten under studietiden. I examens­boken fyller examinator i vilka redovisningar du närvarat vid/opponerat på. Examens­boken skall lämnas in till akademins kansli.

Examensboken hittar du längst ned på nedanstående sida:

Blanketter — Ansökan om examensarbete

Efter redovisningen är det inte ovanligt att arbetet behöver korrigeras. Det kan vara både språkliga justeringar och tillrättalägganden efter rekommendationer från

Steg 4 – Publicera ditt arbete i Diva

Alla uppsats- och examensarbeten ska publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) efter godkännande av examinator. Information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i Diva hittar du här:

Publicera uppsats i Diva

Så här ansöker du om examensbevis

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)