Examensarbeten - handledningar och mallar för teknikämnen


Examensarbetet - steg för steg:

  1. Ladda ned Mallen mall_för_examensarbete_-_ATM.docx och Handboken skrivhandbok_examensarbete_-_ATM.docx
  2. Skriv uppsatsen enligt alla konstens regler (min_uppsats.docx). Följ handboken och eventuella instruktioner från din examinator (ämnesspecifika instruktioner)
  3. Få uppsatsen/examensarbetet godkänt
  4. Konvertera till min_uppsats.pdf
  5. Gå till Bibliotekets hemsida, ladda ned rätt titelsida, fyll i det korrekt och spara som min_titelsida.pfd
  6. Lägg ihop dookumenten till ett och, efter examinators godkännande, ladda upp uppsatsen i DiVA på vanligt vis. Publicera uppsats i DiVA

När du är klar och examensarbetet är godkänt

Övriga mallar för uppsatser

På biblioteketet finns alla titelsidemallar samlade. 

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-05-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)