Gå till eugreenalliance
Sök

Efter utbildningen

Automation är en framgångsfaktor för att svensk industri även i fortsättningen
ska vara konkurrenskraftig i en global värld. De större bolagen har egna avdelningar för automation. Dessutom finns det en arbetsmarknad hos företag med specialkompetens inom automation. Det gäller såväl företag som utvecklar och tillverkar styrsystem samt konsulter som anlitas ofta vid stora ny- och ombyggnationer, då den egna personalresursen inte räcker till. Automation är inte begränsad till tillverkningsindustrin, det finns överallt i vår vardag så som i värme och ventilationssystem.

Arbetsmarknaden

Rekryteringsbehovet av högskoleingenjörer förväntas öka under de kommande åren till följd av pensionsavgångar och strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Bra framtidsutsikter finns för högskoleingenjörerna inom automation. Med tanke på det låga antalet sökande till ingenjörsutbildningarna kommer bristen att bli påtaglig inom de flesta områden.

Vanliga jobb

Konstruktör, utvecklare, projektledare, arbetsledare, programmerare, driftsättare,
samt service och underhåll av automationssystem.

Arbetsgivare


Inom automationsbranschen finns företag med special kunskap inom fastighetsautomation,
processautomation och industriautomation. Större tillverkningsindustri har egna avdelningar för nyinstallation och underhåll av automationsutrustning. Utöver industrin så finns även konsultbolag och entreprenörer som framtida arbetsgivare.
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2016-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)