Co-op-dagen 2016

Med 120 deltagare och intressanta föredrag från både studenter och företag, blev den första Co-op-dagen den 23 November 2016 väldigt lyckad.

Under hösten 2016 anordnade vi för första gången en Co-op-dag med syfte att visa upp utbildningsformen samt ge möjlighet för studenter och företagare att träffa varandra. Det blev en lyckad dag med ungefär 120 deltagande studenter, företagare, lärare och gymnasieelever. Till hösten 2017 vill vi vara ännu fler!

Dagsprogrammet

Dagens program pågick mellan 8:30-13:00 och bestod av informationspass om utbildningsformen, fika, företagare som berättade om en dag på jobbet, redovisningar av de Co-op-studenterna som just gjort sin sista arbetsperiod samt en avslutande mingellunch.

Reflektioner över dagen

Studenternas redovisningar visar att Co-op ger en extra dimension till deras studier, och de blir eftertraktade av näringslivet.

Utvärdering

Co-op finns i fyra olika program och vissa besökare ville höra om alla fyra utbildningar, inte endast en. Inför dagen krävdes därför anmälan för att veta hur många som skulle lyssna på olika framföranden. Lösningen därpå blev att besökarna fick byta klassrum för att lyssna på de olika inriktingarna, medan programmen var kvar i ett och samma klassrum hela dagen. En lärdom är att logistiken och flödet kan förbättras inför kommande år.

Efter dagen

Många uttryckte efteråt att de tyckte om den breda blandningen av besökare, det blev flera olika frågeställningar i klassrummen vilket uppskattades av alla.

 

Publicerad av: Emma Wiklund Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2017-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)