Gå till eugreenalliance
Sök

Co-op-företag som samarbetar inom energisystemområdet

Så här berättar några samarbetsföretag om sin syn på Co-op som utbildningform och rekryteringsbehov av ingenjörer inom energibranschen.

Gävle Energi

"— Energibranschen behöver fler unga medarbetare. Och vi står dessutom inför en rad nya utmaningar när det gäller miljö, klimat, energieffektivisering och nya affärsområden. Co-op-utbildningen är en bra grund för att attrahera framtida medarbetare, något som vi särskilt behöver göra eftersom vi lever i en energiintensiv region med närhet till flera tunga processindustrier."

Per Laurell, tidigare VD Gävle Energi samt hedersdoktor Högskolan i Gävle

AFRY

"—Vi skapar ett naturligt band till en student där vi dels kan påverka utbildningen men framför allt lär känna hur personen fungerar socialt. Man kan se Co-op som en fyra års lång anställningsintervju.

— Vi ser ljust på framtiden! Företag och industrier har allt högre krav på inneklimatet, då i kombination med miljöfrågan samt med den fokus som ligger på energikostnader gör att marknaden bara växer."

Per Sundin, ÅF-Effektiv energianvändning

Rejlers Ingenjörer AB

"—Energifrågorna kommer att ha en central funktion i den fortsatta samhällsutvecklingen. Traditionella processer för produktion kommer att effektiviseras samtidigt som nya miljövänliga alternativ kommer att utvecklas. Produktionsanläggningarna ligger vanligtvis på otillgängliga platser varför distributionssystemen kommer att byggas ut.

— Förbrukarna av energi behöver effektivisera sina processer för att spara kostnader och samtidigt bidra till att minimera miljöpåverkan i samhället. Till allt detta behövs ingenjörer."

Christian Adolfsson, Rejlers Ingenjörer AB, Elkraft & Energi

Ramböll

Ramböll Sverige AB

"- En Co-op-utbilding är en bra studieform för oss eftersom studenterna ges möjlighet att skaffa sig erfarenhet av att arbeta med intressanta arbetsuppgifter innan studierna är slutförda.
Det är även mycket positivt att vi som arbetsgivare ges tillfälle att tillsammans med studenterna höja studenternas kompetens ytterligare via arbetsperioder. Kanske kommer detta även att hjälpa studenterna att välja kurser som överensstämmer med deras intressen och företagens efterfrågan.

— Vi har som ett av Europas stora teknikkonsultföretag med ca 9000 anställda ett stort behov av att rekrytera ingenjörer. Energifrågor är ett av de områden där vi ser en kraftigt ökad efterfrågan vilket innebär att vårt behov av att rekrytera energiingenjörer är stort. Energiingenjörer med Co-op-utbildning kommer att vara extra intressanta för oss att anställa."

Ulf Hedman, Affärsområdeschef Ramböll Sverige AB

Co-op-företag inom energisystem

Andra företag som samarbetar inom Co-op-utbildningen är bland annat:

Billerud Korsnäs
Bollnäs Energi
Elektra
Fastighetssnabben
FVB
Gavlegårdarna AB
Geencon energi & miljö
Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB
Norconsult
Norrtälje Energi AB
Pöyry Sweden AB
Ramböll Sverige AB
Rejlers Ingenjörer AB
Sandvik AB
Sandviken Energi AB
SSAB (Borlänge)
Stora Enso AB
Svensk Kärnbränslehantering AB
Sweco
Söderhamn Nära AB
Vattenfall (Forsmark)
VVS Konstruktioner Rune Nyström KB

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2020-05-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)