Gå till eugreenalliance
Sök

Efter utbildningen

Redan under den första terminen kommer du att få en inblick i din kommande yrkeskarriär. Vårt samarbete med närliggande industrier gör att du får en mycket god inblick i en ingenjörs vardag och arbetsmarknad. Din kontakt med företagen sker bland annat genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbetet. Regionens energiintensiva företag visar ett stort intresse och företagen Gävle Energi, Rejlers ingenjörer, ÅF, Samkraft, Korsnäs samt Ramböll har aktivt medverkat i arbetet med att ta fram denna utbildning.

Eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden

Branschen har stort behov av ingenjörer med kompetens inom industri och fastigheter samt digitalisering av olika energisystem. Som energiingenjör med den breda utbildningen avklarad kommer du att vara mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta med att effektivisera, utveckla, projektleda, upphandla olika energilösningar hos en mängd olika arbetsgivare, som energibolag, fastighetsbolag, industrier och konsultföretag. Du kan räkna med att bli eftertraktad hos många engagerade arbetsgivare som behöver din hjälp att möjliggöra en hållbar framtid. Med dagens enorma utmaningar som Sverige och Europa har inom sitt energisystem så kommer du att vara extrem eftertraktad på arbetsmarknaden. Ett stort elektrifieringsarbete pågår även inom transportsektorn där infrastruktur för elfordon, energilagring och batteriutveckling kommer ha ett stort fokus. Ett annat aktuellt område som är under fokus är den generella energiproduktionen där förnybar energi men även kärnkraften kommer att utvecklas och byggas ut.

Arbetsmarknad

Energibranschen i Sverige är en växande bransch, och avgörande för att Sverige ska klara klimatomställningen och energiförsörjning. Detta innebär i sin tur ett stort och ökat rekryteringsbehov i energibranschen. Totalt beräknas cirka 8 000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras under de kommande tre åren enligt Energiföretagen (2022) och Tidningen Energi (2022). Även SCB:s långsiktiga prognoser visar att 2030 kommer det saknas 100 000 teknikutbildade, framför allt ingenjörer, men också nära 50 000 yrkesutbildade. Även den snabba utbyggnaden av vindkraften kommer att kräva stora rekryteringsbehov framöver.

Utöver nyrekryteringar förväntas behovet av högskoleingenjörer öka under de kommande åren till följd av pensionsavgångar. Även intresset från samhället att skapa uthålliga energisystem kommer även fortsättningsvis att vara en bidragande orsak till bristen av arbetskraft inom branschen de kommande åren.

Vanliga jobb

 • Energiingenjör
 • Projektledare
 • Konstruktör
 • Utvecklare
 • Arbetsledare
 • VVS-ingenjör
 • Driftingenjör
 • Projekteringsingenjör
 • Processingenjör
 • Systemingenjör
 • Energikonsult
 • Energi och klimatrådgivare
 • Energisystemingenjör
 • Fältingenjör
 • Beräkningsingenjör
 • CAD-ingenjör
 • Fastighetsingenjör
 • Effektiviseringsingenjör

Arbetsgivare

Kraftbolag, energiverk, industrier, kommuner, bostadsföretag, konsultföretag och förvaltningar. Exempel på företag är:

ABB

AFRY

BILLERUD

E.on

Granitor

Greencon

Gävle Energi

INTEC

JN SOLAR

NCC

Ramböll

Rejlers

Sandvik

Sandviken Energi

Stockholm Exergi

Stora Enso

Sweco

Vattenfall

WSPPublicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2022-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)