Gå till eugreenalliance
Sök

Efter utbildningen

Redan under den första terminen kommer du att få en inblick i din kommande yrkeskarriär. Vårt samarbete med närliggande industrier gör att du får en mycket god inblick i ditt framtida yrkesliv och arbetsmarknad. Din kontakt med företagen sker bland annat genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbetet. Regionens företag visar ett stort intresse efter Maskiningenjörer.

Arbetsmarknaden

Rekryteringsbehovet av högskoleingenjörer förväntas öka under de kommande åren till följd av pensionsavgångar och strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Bra framtidsutsikter finns för högskoleingenjörerna inom CAD/konstruktion och logistik. Med tanke på det låga antalet sökande till ingenjörsutbildningarna kommer bristen att bli påtaglig inom de flesta områden.

Vanliga jobb


Beräkningsingenjör, produkt- och produktionsutvecklare, materialutvecklare, inköpare, kvalitetstekniker, säljare, marknadsförare, logistiker, processledare, arbetsledare, konstruktör. Att vara projektledare är också en vanlig befattning.

Arbetsgivare

Tillverkningsindustrin, processindustrin, privat och offentlig sektor, teknikkonsultföretag. Några exempel på arbetsgivare är Astra Zeneca, Banverket, Ericsson, Hiab, Pharmacia, Saab, SAS, Sandvik, Volvo, Vägverket och ÅF.
Co-op-företag

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2023-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)