Gå till eugreenalliance
Sök

Studentprojekt

Många av kurserna på Maskiningenjörsprogrammet innehåller projektarbeten, ibland i samarbete med olika företag eller som moment i en kurs. Verkar det intressant? Här presenteras några av de projekt och moment som utförts av studenter på programmet.

Projektarbete i samverkan med Enerco

En grupp studenter utförde ett projektarbete i samverkan med företaget Enerco som konstruerar och säljer slaggvagnar. Företaget ville utveckla lyftanordningen till slaggvagnarna för att få en större lyftkapacitet, vilket blev studenternas uppgift.

Genom kreativitet och de kunskaper studenterna fått under studietiden togs en ny lyftanordning fram som gjorde det praktiskt möjligt att lyfta 100 ton mot tidigare 50 ton som Enercos största modell av slaggvagnen klarar av.

Artikel om projektet på Enercos hemsida

Studenter deltar i Shell Eco-Marathon

Studenter från Högskolan i Gävle deltar i Shell Eco-Marathon

Shell Eco-Marathon

Higtech är en projektgrupp med studenter från Maskiningenjörsprogrammet. Att vara med i HiGtech är frivilligt. Det ger dock ovärderliga erfarenheter och upplevelser. Tävlingen har tidigare gått i Rotterdam och London.

HiGtech innehar sverigerekordet på hela 1309 km på en liter 95-oktanig bensin och placerade sig på 9:onde plats i världen 2015. Att konstruera och bygga Sveriges energieffektivaste bränslefordon har gett mersmak, därför kommer projektet att fortsätta under kommande år.

Maskiningenjörer från samtliga årskullar, deltar i projektet. Våra personfordon; Stella, Nova och nu senast Reborn, har egenkonstruerade motorer som besitter många inställningsmöjligheter och därmed kan bidra till en minimal bränsleförbrukning. Ett företag anställde tre studenter som var delaktiga i projektet redan våren 2013. Det är alltså sammantaget en mycket bra merit om man varit delaktig i HiGtech.

Utredning avvattningspressar

Vid papperstillverkningsprocessen, på Billerud Korsnäs, används avvattningspressar för att reducera vattenhalten i pappersmassan. Företaget har haft problem med dessa pressar eftersom axelbrott och havererade mantelplåtar orsakade stopp i tillverkningen. En grupp maskiningenjörsstudenter utredde och analyserade varför dessa gick sönder.

Responsen från företaget var mycket positiv efter att studenterna redovisat sitt resultat vilket tydde på att studenterna lyckats bra med sitt projektarbete.

Mätutrustning för läggning av betongslipers

Projektet gick ut på att ta fram en mätningslösning vid slipersläggning. Slipers är de betongklossar som tågrälsen vilar på. Företaget Rosenqvist Rail AB ville ersätta manuell mätning (personer som mäter med måttstock) vid slipersläggning med en automatisk mätanordning.

Slutresultatet blev en produkt för avståndsmätning genom att använda ultraljudsteknik. Produkten består av två delar, en del som gör avståndsmätningar, den andra delen signalerar maskinföraren.

Trimbord för hundar

Dagens hundtrimbord är dyra och opraktiska. Går det att tillverka ett bord tänkt för hundtrimning med en högre standard än de som idag finns på marknaden, och till ett mer förmånligt pris? Detta var frågeställningarna som de förstaårsstunderna formulerade för sitt projekt. Syftet var att utveckla ett hundtrimbord som ska kunna konkurrera på marknaden.

Detta projekt behandlar ämnet produktutveckling i syfte att väva samman de inledande momenten i kursen Produktutveckling och Produktionssystem, med en projektbaserad studieform. Vi har som studenter utvecklats i konsten att arbeta i projekt där vi sett vikten av en väl sammansatt grupp där ambitioner, mål och ansvarsfördelning klargjorts. Här har vi fått en första inblick i hur det går till att ta fram en ny och bättre produkt.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2023-02-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)