Sök

Co-op-utbildning i Norrtälje

Ett samarbete har inletts med Campus Roslagen AB i Norrtälje för att säkerställa framtida kompetens i regionen. Det finns ett framtida behov av både ingenjörer och tekniker inom både Norrtälje kommun och företag i Norrtälje med omnejd.

Företagen väljer själva

Genom samarbetet så finns möjligheten att studera på Högskolan i Gävle och jobba på något av de företag som valt att samarbeta i utbildningarna. Den stora fördelen är att företagen själva väljer vilken student de vill ha och kan sedan fritt lägga upp innehållet i de kommande arbetsperioderna så att det passar företaget.

Varva studier och arbetsperioder

Co-op (Cooperative education) innebär att du varvar dina studier med betalda arbetsperioder på ett företag. Sammanlagt kan 40 veckors arbete ingå i en fyraårig utbildning. Det är Högskolan i Gävle som anordnar utbildningen. De teoretiska delarna av utbildningen görs i Gävle och under de praktiska arbetsperioderna blir du medarbetare hos något av nedanstående företag.

Kombinationen av teoretiska studier och arbete gynnar såväl studenten, som får omsätta teori i praktik, och företaget som får tillgång till ny kunskap. Dessutom är det i många fall en långsiktig strategi för företag som söker efter ny kunskap och ny kompetens att medverka i programmet.

Följande företag medverkar i ett Co-op-konceptet med Högskolan i Gävle via samordningsinsatser av Campus Roslagen AB. Klicka på symbolen för att komma till företagets hemsida.

Holmen

Holmen Paper ingår i Holmen-koncernen och är en av Europas ledande tillverkare av tryckpapper. Ett av våra bruk är Hallsta Pappersbruk som ligger i det vackra Roslagen. Här tillverkas trähaltigt tryckpapper för bland annat böcker, direktreklam och magasin.

Norrtälje kommun

Miljö- och hälsoskyddsenheten i Norrtälje kommun arbetar bl.a. med miljö- och hälsoskyddsärenden. Vatten- och avloppsavdelningen planerar för utbyggnad, underhåll och utveckling av kommunens anläggningar. Till 2030 ska ett omfattande utvecklingsprogram genomföras. Renhållningsavdelningen ansvarar bl.a. för återvinning och omhändertagande av miljöfarligt avfall på fastlandet och i skärgården.

Norrtälje Energi

Norrtälje Energi lokalproducerar och säljer både el, och fjärrvärme och har kontor på Baldersgatan i Norrtälje. Vi ägs av DE boende i Norrtälje kommun och driftar och sköter vårt elnät som rymmer både Norrtälje, Rimbo och Rånäs. Dessutom levererar vi el till nästan hela Sverige och bygger ut fibernätet i  kommunen.

Ståhlkloo ingenjörsbyrå

Ståhlkloo ingenjörsbyrås verksamhet består av projektering av värme-, ventilations- och sanitets-anläggningar. Vårt tekniska kunnande omfattar många delar i utrednings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsskedet och vi kan erbjuda helhetsåtaganden inom installationstekniken.

Textilia

Textilia är Sveriges största leverantör av textilservicetjänster till kunder inom Hälsa & Sjukvård och en ledande leverantör till kunder inom Hotell & Restaurang. Textilia har ett eget vattenreningsverk och företaget är beläget i Rimbo.

Veolia

Veolia Vatten AB är Norrtälje kommuns entreprenör som har hand om drift och skötsel av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna. Veolia finns på Campusområdet i Norrtälje.

Vibratec akustikprodukter

Vibratec Akustikprodukter verkar inom varvs- och offshoreindustrin. Vibratec tillhandahåller produkter och kundanpassade lösningar för stötar, vibrationer och buller, isolering av marinmotorer mm. Företaget finns i Norrtälje.


Vill ditt företag bli ett Co-op-företag - hör av dig till någon av kontaktpersonerna, se kolumnen till höger. Det finns många fördelar att samarbeta i en Co-op-utbildning. Läs mer om vilka fördelarna är med Co-op.

Kontakt

Campus Roslagen

Helena Gyrylf
Telefon 0176-2861132
E-post helena.gyrulf@campusroslagen.se

Campus Roslagen

Toppresultat i Svenskt Näringslivs undersökning för Högskolans co-op-utbildningar!


Samverka Mera, en undersökning från Svenskt Näringsliv, har rankat Högskolans fyra co-op-program som topp 20 i årets undersökning gällande teknikutbildningar. Utmärkelsen visar att co-op är en studieform som gagnar både studenter och arbetsgivare, som får chansen till ett djupare samarbete redan under våra studenters utbildning.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2016-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)