Gå till eugreenalliance
Sök

Om Co-op (Cooperative education)

Cooperative Education, Co-op-utbildning, innebär ett nära samarbete mellan student och företag där studenten varvar teori med betalda arbetsperioder (Co-op-perioder) på ett företag.

För att utveckla Co-op inom ett utbildningsprogram krävs efterfrågan och samverkan med näringslivet. I praktiken innebär en utbildning med Co-op att studenten läser en treårig utbildning på fyra år, eftersom Co-op-perioderna utgör nästan ett år (40 veckor). Modellen för studieformen utvecklades i USA för cirka 100 år sedan och är en beprövad form av inlärning.

En anställning inom Co-op fungerar så här

Anställningen är en överenskommelse mellan arbetsgivare och student. Ofta lämnar arbetsgivaren en annons som publiceras för studenterna genom deras programforum.

I slutet av varje arbetsperiod utvärderas denna av arbetsgivare och student, och då beslutar man också om möjligheten till fortsättning inför kommande period/er. Varje arbetsperiod redovisas sedan på Högskolan, genom en presentation och rapport som arbetsgivaren godkänt.

Fyra arbetsperioder under fyra år

I de flesta fall utförs de fyra arbetsperioderna hos samma företag genom studentens hela utbildningen. Arbetsperioderna är fördelade över hela läsåret under programstudierna. Så här placeras arbetsperioderna.

Efter examen 

Det finns inget krav att studenten ska anställas efter genomgången utbildning vilket de även informerats om innan den första Co-op-perioden. I flera fall hittar arbetsgivare och student varandra tidigt och några studenter har skrivit på sitt anställningsavtal i god tid innan examen.

Mer information om Cooperative Education

Co-op-utbildningen startade på initiativ från näringslivet

Gävle Energi var först ut med att poängtera kompetensbehov och vikten av utbildningar som svarar mot näringslivets krav, och de har sen varit delaktiga och drivande i utbildningsformen tillsammans med Högskolan. Hösten 2010 startade därför Högskolan den första Co-op-utbildningen inom energisystem. Under åren har fler program utvecklats inom olika ämnesområden.

Energibranschen behöver fler unga medarbetare. Och vi står dessutom inför en rad nya utmaningar när det gäller miljö, klimat, energieffektivisering och nya affärsområden. Co-op-utbildningen är en bra grund för att attrahera framtida medarbetare, något som vi särskilt behöver göra eftersom vi lever i en energiintensiv region med närhet till flera tunga processindustrier.

Per Laurell, tidigare VD Gävle Energi samt hedersdoktor Högskolan i Gävle

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Magnus Lemoine Sidan uppdaterades: 2023-09-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)